Tüketim nedir, Tüketim ne demek

 • Tüketme işi
 • Üretilen veya yapılmış olan şeylerin kullanılıp harcanması, yoğaltım, istihlak, üretim karşıtı.

"Tüketim" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Benim durumumdan kasıt, günbegün artış kaydeden içki tüketimimdi." - E. Şafak

Coğrafya'daki terim anlamı:

Üretimle elde edilen, mal ve nesnelerin, toplumda, satın alma gücüne bağlı olarak istek bulması ve yoğaltımı.

İktisat alanındaki kelime anlamı:

Gereksinimlerin dolaysız bir biçimde karşılanması amacıyla mal ve hizmetlerin kullanılması.

Sosyoloji'deki anlamı:

Mal ve hizmetlerin insan isteklerini gidermek üzere son kullanılışı.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Vücut tarafından alınan yem veya besin maddeleri veya bu maddelerin miktarı.

Bilimsel terim anlamı:

Kişilere ilişkin gereksemeler nedeniyle malların ve hizmetlerin tüketilmesi.

Belirli bir süre içinde tüketilen üretim özdeklerinin tümü ya da bunlardan birisinin gideri.

İngilizce'de Tüketim ne demek? Tüketim ingilizcesi nedir?:

consumption

Tüketim hakkında bilgiler

Tüketim; üretilen mal ve hizmetlerin; gereksinim ve isteklerini karşılamaları amacıyla insanlar tarafından kullanılmasıdır. Keynesçi ekonomide tüketim, bireysel tüketim harcaması demektir ve tüketim fonksiyonu ile gösterilir. Tüketim fonksiyonunun en önemli kısmı marjinal tüketim eğilimidir. MPC elde edilen her yeni gelirin yüzde kaçının tüketim harcamaları için değerlendirildiğini gösterir.

 

Tüketim ile ilgili Cümleler

 • Kağıt tüketimi arttı.
 • Japon halkının kişi başına düşen pirinç tüketimi yaklaşık elli yıl önce olanın yarısı.
 • Bu ürün yerel tüketim için kullanılmalıdır.
 • Alkol tüketimi her sene artıyor.
 • Bu bir tüketim toplumu.
 • Mutasyonların kökeni kirletilmiş su tüketiminde gibi görünüyor.
 • Tüketim toplumu.
 • Fiyata tüketim vergisi dahil.

Tüketim anlamı, tanımı:

Birim tüketimi : Konut, kişi, malzeme, araç vb. başına düşen enerji tüketim miktarı.

Ticari tüketim : Ticaret mallarının tüketilmesi.

Tüketme : Tüketmek işi.

Yoğaltım : Tüketim.

İstihlak : Tüketim.

Üretim : Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Hizmet : Görev, iş. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma. Bakım, özen, ihtimam.

Gereksinim : Eksikliği duyulan şey, ihtiyaç.

Tüketim birliği : Gereksenen malları karşılıklı yardım ve dayanışma yoluyla ucuz elde etmek amacıyla tüketicilerin kendi aralarında kurdukları değişir ortaklı ve değişir anamallı ortak birlik.

Tüketim bulmacası : Hanehalkı harcama anketi verileri ile kısa dönem zaman serileri çözümlemelerinde; kısa dönemde gelir artarken ortalama tüketim eğiliminin azaldığı, dolayısıyla mutlak gelir önsavının geçerli olduğu, uzun dönemde ise gelir artarken ortalama tüketim eğiliminin sabit kaldığı dolayısıyla mutlak gelir önsavının geçersiz olduğu durum.

 

Tüketim ederi göstergesi : Tüketim mallarının perakende satış ederlerini göstermek üzere düzenlenen gösterge.

Tüketim eğrisi : Kişilerin tüketim eğilimlerini gösteren grafik.

Tüketim fonksiyonu : (consumption function, individual consumption function) Belli bir dönemde tüketim harcamaları ile gelir, servet, beklentiler, faiz oranları, finansal sistemin gelişmişliği gibi değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişki. bk. Keynesyen tüketim fonksiyonu

Tüketim fonksiyonu kuramları : Tüketim harcamaları ile harcanabilir gelir arasındaki kısa ve uzun dönem ilişkileri inceleyen kuramlar. krş. göreli gelir önsavı, mutlak gelir önsavı, sürekli gelir önsavı, yaşam dönemleri tüketim kuramı

Tüketim fonları : (centralized consumption funds) Sosyalist toplumlarda millî gelirin, toplum üyelerine karşılıksız ya da çok uygun koşullarda dağıtılan kısmı. (public consumption funds) Bireylerin, gelir düzeyinden bağımsız olarak, eğitim-kültür, spor, konut gibi temel sayılabilecek hizmetlere erişebilmesini sağlayan merkezi ve yerel düzeyde oluşturulmuş kamu fonları.

Tüketim harcamaları : İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde tüketim için yaptıkları harcamalar. bk. bütüncül tüketim harcamaları

Tüketim koagülopatisi : Yaygın damar içi pıhtılaşma.

Tüketim kooperatifleri : Tüketici durumundaki üyelerine daha düşük fiyatla ve daha kaliteli mal ve hizmet sağlamak amacıyla kurulan bir kooperatif türü.

Diğer dillerde Tüketim anlamı nedir?

İngilizce'de Tüketim ne demek? : adj. consumptive

n. consumption

Fransızca'da Tüketim : consommation [la]

Almanca'da Tüketim : n. Konsum

Rusça'da Tüketim : n. потребление (N), использование (N)