Rachialgia türkçesi Rachialgia nedir

  • Raşialji.

Rachialgia ingilizcede ne demek, Rachialgia nerede nasıl kullanılır?

Brachialgia : Brakialji. Üst kol ağrısı. Brakiyalji.

Arteria antebrachialis superficialis cranialis : Etçillerde a. brachialis superficialis'in devamı olan, geviş getirenlerde ve domuzda a. collateralis radialis'ten ayrılan zayıf bir atardamar. Arterya antebrakiyalis superfisyalis kranyalis.

Arteria brachialis : A. axillaris'in iki ana kolundan distal yönde seyredeni, arterya brakiyalis. Kol atardamarı. Arterya brakiyalis.

Arteria brachialis superficialis : Etçillerde art. cubiti'nin hemen proksimalinde, a. brachialis'in mediyal duvarından çıkan bir atardamar. Arterya brakiyalis superfisyalis.

Brachial : Kola ait. Kol ile ilgili. Kol. Kol (ile ilgili). Brakiyal.

Abrachia : Ön ameli. Kolsuzluk. Abraki. Abrahi.

Trachial prosthesis : Trake protezi. Trakel şok durumunda soluk borusunun normal genişlikte kalmasını sağlayacak sentetik materyaller. lümenin içine veya dışına uygulanabilmektedir.

Musculus brachialis : Sulcus m. brachialis’i doldurup m. biceps brachii’nin altında yer alan kas. Muskulus brakiyalis.

Brachial paralysis : Ön bacakların kısmi veya tam motorik ve sensibl işlevlerinin ortadan kalkması. Pleksus brakiyalis felci.

Plexus brachialis : Pleksus brakiyalis. Atgillerde, geviş getirenlerde ve köpekte son üç boyun ve ilk iki göğüs spinal sinirlerinin alt kollarının birleşmesinden oluşan sinir ağı.

 

Rachialgia ingilizce tanımı, definition of Rachialgia

Rachialgia kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Especially, Pott`s disease. Also, formerly, lead colic. A painful affection of the spine.