Brachialgia türkçesi Brachialgia nedir

  • Üst kol ağrısı.
  • Brakiyalji.
  • Brakialji.

Brachialgia ingilizcede ne demek, Brachialgia nerede nasıl kullanılır?

Brachial paralysis : Ön bacakların kısmi veya tam motorik ve sensibl işlevlerinin ortadan kalkması. Pleksus brakiyalis felci.

Brachial : Kol. Brakiyal. Kol ile ilgili. Kol (ile ilgili). Kola ait.

Arteria brachialis : A. axillaris'in iki ana kolundan distal yönde seyredeni, arterya brakiyalis. Kol atardamarı. Arterya brakiyalis.

Arteria brachialis superficialis : Arterya brakiyalis superfisyalis. Etçillerde art. cubiti'nin hemen proksimalinde, a. brachialis'in mediyal duvarından çıkan bir atardamar.

Musculus brachialis : Sulcus m. brachialis’i doldurup m. biceps brachii’nin altında yer alan kas. Muskulus brakiyalis.

Plexus brachialis : Atgillerde, geviş getirenlerde ve köpekte son üç boyun ve ilk iki göğüs spinal sinirlerinin alt kollarının birleşmesinden oluşan sinir ağı. Pleksus brakiyalis.

Arteria antebrachialis superficialis cranialis : Etçillerde a. brachialis superficialis'in devamı olan, geviş getirenlerde ve domuzda a. collateralis radialis'ten ayrılan zayıf bir atardamar. Arterya antebrakiyalis superfisyalis kranyalis.

Abrachia : Ön ameli. Kolsuzluk. Abrahi. Abraki.

Brachiate : Dalları geniş ve karşılıklı olan.

Brachiating : Dallanma. Dallanıp budaklanma. Dallanıp budaklandırma. Dağılma. Dallandırma. Bölünme.