Musculus brachialis türkçesi Musculus brachialis nedir

  • Sulcus m. brachialis’i doldurup m. biceps brachii’nin altında yer alan kas.
  • Muskulus brakiyalis.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Musculus brachialis ingilizcede ne demek, Musculus brachialis nerede nasıl kullanılır?

Musculus : Lig. carpi volare profunda’dan çıkan ve ikinci parmağın birinci parmak kemiğinde sonlanan kas. Muskulus helisis minor. Muskulus miylohiyoideus. Linea mylohyoidea’dan çıkarak dil kemiğine yapışan, spatium mandibulae'yi köprüleyen enine lif seyirli kas. Lamina thyroidea’nın iç yüzünden başlayan, karşı tarafınki ile birleşen, atgillerde ve köpekte belirgin olan kas. Muskulus hiyoglossus. Alt dudağı aşağı çeken kas. Üst dudağı yukarı kaldıran kas. Muskulus brakioradialis. Muskulus hiyoepiglottikus.

Musculus abductor : Dışa çekici kas. Muskulus abduktor.

Musculus bipennatus : İki yanlı tüysel kas. Muskulus bipennatus.

Musculus cervicoauricularis : Ense bağından çıkıp kulağın tabanına yapışan kas. Muskulus servikoaurikularis profundus. Protuberantia occipitalis externa ile kulak arasında uzanan kas. Muskulus servikoaurikularis superfisyalis.

Musculus cervicoauricularis medius : Muskulus servikoaurikularis mediyus. Mm. auriculares caudales’e dahil olan ve ense bağının başlangıç kısmından çıkarak dorsum auriculae'ye giden dış kulak kası.

 

İngilizce Musculus brachialis Türkçe anlamı, Musculus brachialis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Musculus brachialis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Abaxial : Eksen dışı. Eksenden uzak. Abaksiyal. Eksendışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Aks kemiği dışında. Eksenden uzak, eksen dışı.

Abattoir : Kesimevi. Salhane. Mezbaha. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

Abdomen : Abdomen. Karın (böcek gövdesinde). Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Karnın altı. Batın. Karın. Böcek gövdesinin alt kısım.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

 

Abdominal pain : Abdominal ağrı. Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Karın ağrısı.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

Musculus brachialis synonyms : a dna, abdominal fat necrosis, abdominal palpation, abamectin, abdominal distention, a c deformity.