Raining türkçesi Raining nedir

Raining ile ilgili cümleler

English: Has it stopped raining yet?
Turkish: Henüz yağmur durdu mu?

English: "Is it raining where you are?" "It's clear."
Turkish: "Olduğun yerde yağmur yağıyor mu? " " Hava açık. "

English: Don't go outside. It's raining hard.
Turkish: Dışarı çıkma. Çok yağmur yağıyor.

English: I can't tell if it will be raining tomorrow.
Turkish: Yarın yağmur yağıyor olup olmayacağını söyleyemem.

English: I can't tell whether it's raining or not.
Turkish: Yağmur yağıp yağmadığını sana söyleyemem.

Raining ingilizcede ne demek, Raining nerede nasıl kullanılır?

Adaptation training : Uyarlama eğitimi. Görevlilerin işlerine alıştırılmaları ve bağlanmaları, iş sorumluluğunu benimsemeleri, görev sırasında karşılaşacakları sorunları kolaylıkla çözebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve anlayışların kazandırılması amacıyla yapılan bir eğitim türü.

Advanced training : Askerlere verilen kendi birimlerine uygun özel savaş yöntemleri eğitimi. Tekamül eğitimi.

Air entraining agent : Hava sürükleyici katkı. Hava boşluğu yapan katkı. Hava verici katkı.

Air training corps : Hava eğitim birliği. Birleşik krallık'ta gönüllü bir askeri öğrenci kuruluşu. Atc.

 

Aircrew training device : Hava mürettebatı eğitim aracı.

Combat training : Savaş eğitimi. Muharebe eğitimi.

Auto training : Kendi kendini yetiştirme.

Basic training depot : Temel eğitim komutanlığı. Askerliğe yeni girenlere ilk eğitimin verildiği üs. Temel eğitim üssü.

Ear training : Okulda müzik çalışmalarında öğrencilerin ritim duygularını, müzik seslerini işitme yeteneklerini, müzik bellek ve dikkatlerini, müzik tasarımlarını ve yaratma güçlerini geliştirmeyi amaç edinen eğitim. Kulak eğitimi.

Basic training : Temel eğitim.

İngilizce Raining Türkçe anlamı, Raining eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Raining ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hailing : Çağırmak. Yerlisi olmak. Limanından gelmek. Dolu yağmak. Selamlamak. Taksi çağırmak. Topa tutmak.

Rainy : Yağışlı.

Descending : Azalan sırada. İnme. İniş. Eksilen. Desendan. Azalan. Alçalan. İnen. İnmekte olan. İnen aort.

Snowfall : Yağış miktarı. Kar yağışı miktarı. Kabul etmemek. Bir defada yağan kar miktarı. Kar yağışı.

Hailed : Limanından gelmek. Selamlamak. Yerlisi olmak. Dolu yağmak. Çağırmak. Topa tutmak. Taksi çağırmak.

Pelting : Atmak. Taş atmak. Taşa tutmak. Aralıksız vurmak. Dövmek. Dayak atmak. Bardaktan boşanırcasına yağmak. Şakır şakır. Taşlamak.

Bombarding : Soru yağmuruna tutmak. Bombardıman yapmak. Bombalamak. Gülle yağdırmak. Topa tutmak. Sıkıştırmak. Dövmek. Üzerine varmak. Bombardıman etmek.

Pour out : Akmak. Taşmak. Dökmek. Rahatça anlatmak. İçini dökmek. Dökülmek. Küfür yağdırmak.

 

Bombards : Dövmek. Bombalamak. Sıkıştırmak. Topa tutmak. Soru yağmuruna tutmak. Bombardıman yapmak. Üzerine varmak. Gülle yağdırmak. Bombardıman etmek.

Precipitation : Aşağı düşme. Tersip. Kimyasal tepkimeler ya da fiziksel süreçlerle belirli bileşikleri, özdekleri çöktürme olayı. Presipitasyon. Çökelme. Yağış miktarı. Bir çözeltiye belirli bir ayıraç katarak, çözünmeyip dibe çöken yeni bir bileşik elde etme. Coğrafya, fizik, kimya, veterinerlik alanlarında kullanılır. Çökeltme. Çöküntü.

Raining synonyms : deluge, bombarded, drippy, pour, rained, rainier, besieges, deluges, pelts, rains, depredations, precipitations, wet, besiege, depredation, snowfalls, loot, poured, pelt with, downfalls, despoliations, foraying, deluged, despoliation, showery, roll in, showered, drippiest, snow, hails, booty, fall, hurls.

Raining zıt anlamlı kelimeler, Raining kelime anlamı

Ascending : Artan. Yükselen. Asendan. Yukarı çıkma. Artan sırada. Yukarı çıkan. Çıkan.