Recollection türkçesi Recollection nedir

Recollection ile ilgili cümleler

English: Tom only had a dim recollection of what Jale looked like.
Turkish: Jale'nin neye benzediği hakkında Tom'un sadece loş bir hatırlaması vardı.

English: I have no recollection of seeing the man.
Turkish: Adamı gördüğümü hatırlamıyorum.

English: It is just my recollection that there remained no more than 20 people in the village.
Turkish: Hatırladığım kadarıyla köyde yirmi kişi kaldı.

English: That is in my recollections.
Turkish: Bu, benim hatıralarımın içinde.

English: Tom has no recollection of how he got his black eye.
Turkish: Tom, gözünü kimin morarttığını hatırlamıyor.

Recollection ingilizcede ne demek, Recollection nerede nasıl kullanılır?

Have a dim recollection of it : Hayal meyal hatırlamak.

To the best of my recollection : Hatırladığıma göre. Hatırladığım kadarıyla.

Recollections : Hatırat. Anı. Hatıra. Hatırlama. Hafıza. Bellek.

Recollecting : Yeniden toplamak. Hatırlamak. Anımsamak. Ansımak.

Recollective : Hatırlanabilir.

Recollect : Ansımak. Hatırlamak. Anımsamak. Yeniden toplamak. Yada salmak. Eslemek.

Recollected : Anımsanmış. Anımsamak. Hatırlamak.

Recollects : Yeniden toplamak. Ansımak. Hatırlamak. Anımsamak.

 

Recollect somebody : Aklına getirmek.

İngilizce Recollection Türkçe anlamı, Recollection eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Recollection ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Engrams : Hücre metabolizmasında sürekli değişme. Engram. Uyaranların beyinde bıraktığı iz. Uyarıların beyinde bıraktığı iz. Mneme. Bir olayın sinir sisteminde bıraktığı psişik etki veya izlenim. Bellek yazım.

Bearing in mind : Eğer. Hesaba katma. Dikkate alma. Göz önüne alma. Hatırda tutma. Akılda tutma. Göz önüne alınacak olursa. Göz önünde tutulursa. Göz önünde bulundurma.

Memorization : Ezberleme. Ezber. Memorizasyon.

Engram : Mneme. Bellek yazım. Uyarıların beyinde bıraktığı iz. Uyaranların beyinde bıraktığı iz. Hücre metabolizmasında sürekli değişme. Bir olayın sinir sisteminde bıraktığı psişik etki veya izlenim.

Mind : Önemsemek. Bakmak. Kanı. Karşı çıkmak. Kafalı adam. Kafa. Zeki insan. Dikkat.

Reminder : Hatırlatma. Andıç. Anımsatma. Hatırlatıcı mektup. Andaç. Uyarı. Anımsatıcı. Yadigar.

Erasable storage : Silinebilir bellek. Silinebilir saklatım.

Reproduction : Kopan organın tekrar çıkması. Kopyasını yapma. Üreme. Çoğalma. Çoğaltma. Taklit. Yeniden basma. Eşeyli ya da eşeysiz hücre bölünmesi ile çoğalma. üreme, reprodüksiyon. Yeniden üretim. Yeniden üreme.

 

Heirlooms : Terekede bulunan kişisel eşya. Ata yadigarı olan şey. Aileden kalma değerli şey.

Anamnesis : Bir hastalığın hikayesi, hastalığın geçmişi. hayvan sahibi veya bakıcısı tarafından hastalığın meydana gelişi, durumu, şimdiye kadarki gidişi hakkında veteriner hekime verilen bilgi. genel ve klasik olarak ikiye ayrılır. Anamnezi. Hastanın geçmişi. Hastalığın mevcut durumu ve geçmişiyle ilgili bilgilerin tümü. Anamnez. Hastalık geçmişi.

Recollection synonyms : retentiveness, reconstructive memory, reproductive memory, keepsake, commemorative, remembrance, keepsakes, heirloom, memoir, recalling, mementoes, relic, regurgitation, mementos, core memory, memory, memorisation, souvenir, retentivity, retention, recall, remembering, repository, storage, mnemonic, minds, retentions, repositories, recollections, accumulator, storages, memento, reminiscence.

Recollection ingilizce tanımı, definition of Recollection

Recollection kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Remembrance. Reminiscence. The act of recollecting, or recalling to the memory. The operation by which objects are recalled to the memory, or ideas revived in the mind.