Recollections türkçesi Recollections nedir

Recollections ile ilgili cümleler

English: That is in my recollections.
Turkish: Bu, benim hatıralarımın içinde.

Recollections ingilizcede ne demek, Recollections nerede nasıl kullanılır?

Have a dim recollection of it : Hayal meyal hatırlamak.

To the best of my recollection : Hatırladığıma göre. Hatırladığım kadarıyla.

Recollection : Hafıza. Estelik. Hatırlama. Hatırlanan şey. Anımsama. Hatıra. Bellek. Anı.

Recollecting : Yeniden toplamak. Ansımak. Anımsamak. Hatırlamak.

Recollective : Hatırlanabilir.

Recollected : Anımsamak. Hatırlamak. Anımsanmış.

Recollect somebody : Aklına getirmek.

Recollects : Ansımak. Yeniden toplamak. Anımsamak. Hatırlamak.

Recollect : Eslemek. Hatırlamak. Yeniden toplamak. Anımsamak. Ansımak. Yada salmak.

İngilizce Recollections Türkçe anlamı, Recollections eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Recollections ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Reminder : Andıç. Anımsatma. Andaç. Anmalık. Yadigar. Uyarı. Anımsatıcı. Hatırlatıcı şey.

Reconstruction : Yeniden yapma. Kalkındırma. Kalkınma. Rökonstrüksiyon. Herhangi bir kuruluşu yeniden kurma. Herhangi gerçek bir görünçlüğün, sonradan alıcı önünde tüm gerçeğiyle canlandırılması. gerçekte var olan bir bezemi, tüm ayrıntılarıyla işlikte kurma. Yeniden oluşturma. Yeniden yapılandırma. Yeniden yapılanma. İmar.

 

Remembrance : Hatıra eşya. Estelik. Anış. Yadigar. Andaç. Anmalık. Anma.

Relic : Yadigar. Kutsal emanet. Andaç. Eski eser. Kalıntı. Ölü kalıntısı. Rölik. Bir azizin bedeninden artakalan parça veya özel eşya.

Reminiscences : Anılar. Hatıralar.

Reproduction : Aslını bozmadan çoğaltma veya taklit biçimde yapılan üretim. Yeniden yapma. Çoğaltma. Film, mıknatıslı kuşak, mıknatıslı film gibi çeşitli gereç üzerine saptanmış optik ya da mıknatıslı sesin dinlenmesi amacıyla, bunların okuma kafasından geçirilmesi. tv. mıknatıslı görüntü kuşağının, görüntü ve ses imlerini okuyan kafadan geçirilmesi. Aynını yapma. Tekrar oynama. Taklit. Kopyasını yapma. Üreme. Eserin kopyası.

Mementos : Yadigar. Andaç. Anmalık.

Heirlooms : Terekede bulunan kişisel eşya. Ata yadigarı olan şey. Aileden kalma değerli şey.

Retentivity : Alıkoyabilirlik. Mıknatıslayıcı etki sonrası maddede kalan manyetik güç. Tutabilirlik.

Engram : Mneme. Bir olayın sinir sisteminde bıraktığı psişik etki veya izlenim. Uyaranların beyinde bıraktığı iz. Hücre metabolizmasında sürekli değişme. Uyarıların beyinde bıraktığı iz. Bellek yazım.

 

Recollections synonyms : retentiveness, reproductive memory, reconstructive memory, memories, retention, reminiscence, engrams, repositories, retentions, anamnesis, memoir, souvenir, remembering, mnemonic, keepsakes, recollection, bearing in mind, commemorative, heirloom, accumulator, mind, memento, erasable storage, memory, memoirs, core memory, minds, mementoes, storage, regurgitation, storages, repository, keepsake.