Reloaded türkçesi Reloaded nedir

  • Tekrar doldurulmuş.

Reloaded ile ilgili cümleler

English: Ali reloaded his gun.
Turkish: Ali silahını yeniden doldurdu.

English: Ali calmly reloaded his pistol.
Turkish: Ali sakince silahını yeniden doldurdu.

English: Ali quickly reloaded his gun and fired.
Turkish: Ali çabucak silahını yeniden yükledi ve ateş etti.

English: Ali quickly reloaded his pistol.
Turkish: Ali hızla tabancasını yeniden yükledi.

Reloaded ingilizcede ne demek, Reloaded nerede nasıl kullanılır?

Reload : Yeniden yüklemek. Tekrar yükle. (silahı) yeniden doldurmak. Yeniden yükleme. Tekrar yüklemek.

Reloading : Tekrar yükleme. Yeniden yükleme.

Reloads : Tekrar yükle. (silahı) yeniden doldurmak. Yeniden yüklemek. Tekrar yüklemek. Yeniden yükleme.

Preload : Preşarj. Art yük. Önyükleme. Ön yük.

Relocatability : Konum değişirlik. Yerdeğişirlik. Yer değişirlik.

Relocatablity : Yerdeğişirlik. Bir bilgisayarın donanım yapısında ve işletim dizgesinde yerdeğişir izlencelere olanak veren özellik.

Relocated : Yerini değiştirmek. Yeni yerine geçmek. Taşınmak. Yeniden yerleştir. Yeniden yerleştirilmiş. Taşımak.

Relocate : Yeniden yerleştirmek. Yeni yerine geçmek. Yeniden yerleştir. Taşımak. Yer değiştirmek. Tayini çıkmak. Yerini değiştirmek. Taşınmak. Yerdeğiştirmek.

 

Relocatable : Yer değiştirebilir. Yeniden yerleştirilebilir. Yerdeğiştirebilir. Yerdeğişir.

Relocations : Yerdeğiştirme. Yeniden yerleştirme. Yerini değiştirme. Rölekasyon. Ripaj. Tehcir. Başka yerde iskan.

İngilizce Reloaded Türkçe anlamı, Reloaded eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Reloaded ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ladened : Yüklü miktarda doldurulmuş olan.

Cognate : Soydaş. Kökteş. Aynı kökenli. Akraba olan. Ayni kökten. Hısım. Aynı türden. Akraba. Aynı kökten. Aynı soydan gelen.

Connate : Doğuştan. Aynı soydan gelen. Fıtri. Bitişik. Yakın. Konat. Doğuştan olan. Akraba. Benzer.

Attached : Ekli. Bitişmiş. Sabit. Bağlı. Eklenmiş. İlgili. İlişikteki. Yapışık. İlişik. Bitişik.

Correlative : Bağlantılı. Bağlılaşık. Bağlılaşık sözcük. Korelatif. Karşılıklı. Mütekabil. Benzer. Bağıntılı şey. Bağıntılayıcı. Bağıntılı.

Laden : Yüklü. Yüklemek. Yüklenmek. Dolu. Yük taşıma kapasitesi. Yüklenmiş.

Affiliated : Bağlı. Bağlı olunan.

Corresponding : Tekabül eden. Mutabık. Karşılıklı. Yazışan. (bir şeye) eş. Mektuplaşan. İlişkin. Eş. Uyan.

Full : Çırpmak. Kalın. Tok. Yıkayıp çektirmek. Yıkayıp büzmek. Doluluk. Tam. Öz. Dolu şey.

 

Connected : Birleşik. İlişkili. Bitişik. İlgili. -e ait. Aktarmalı. İlintili. Bağlantılı. Bağlı.

Reloaded synonyms : coreferent, age related, related to, bound up, side by side, correlated, correlate.

Reloaded zıt anlamlı kelimeler, Reloaded kelime anlamı

Unrelated : Akraba olmayan. Bağlantısız. İlgisiz. İlişkisiz. Alakasız. İlişkilendirilmemiş. Akraba dışı. Namahrem. Na-mahrem. Birbiri ile ilişkisi olmayan.

Empty : Boşuna. Tahliye etmek. Aç. Boşalmak. Saçma. Boş. Abuk sabuk. Akıtmak. Dökülmek. Önemsiz.