Samimileşmek nedir, Samimileşmek ne demek

  • İçten olmak, candan davranmak

Samimileşmek kısaca anlamı, tanımı:

Sami : Bu kola özgü olan. Hz. Nuh'un oğlu Sam'dan türediklerine inanılan beyaz ırkın, Arapça, Asurca, İbranice ve Habeşçe konuşan çeşitli kavimlerinin toplandığı kolu.

Davranmak : Bir kimseye veya bir şeye karşı belli tavır takınmak. Bir şeye el atmak, girişmek. Bir işi yapmaya hazır olmak, hazırlanmak.

İçten : Yürekten, candan, samimi davranarak. Samimi.

Olmak : Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Yaklaşmak, gelip çatmak. Gerçekleşmek veya yapılmak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Geçmek, tamamlanmak. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Sarhoş olmak. Bulunmak. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Herhangi bir durumda bulunmak. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak. Yitirmek, elinden kaçırmak. Sürdürmek, yürütmek. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Yetişmek, olgunlaşmak. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Yol açmak. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Uymak, tam gelmek.

Candan : İçtenlikle, istekle, ilgiyle. İçten, yürekten, gönülden, samimi.

Diğer dillerde Samimileşmek anlamı nedir?

İngilizce'de Samimileşmek ne demek? : v. warm