Sami nedir, Sami ne demek

Sami; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

Yerel Türkçe anlamı:

Boyunduruk zelvesi.

Boyundurukta hayvanın boynunun iki tarafına inen çubuklar

Boyundurukta öküzün boynuna takılan çubuk

Boyunduruk üzerinde iki çift olup, koşum hayvanlarının aralarına boyunlarının yerleştirildiği ve alttan özel kayış veya zincirleriyle bağlanan demir veya ağaç çubuklar

Boyunduruğa geçirilen, öküzlerin bağlanmasına yarayan demir ya da ağaç çubuklar, boyunduruk zelvesi.

Boyunduruğa öküzleri bağlamak için kullanılan ağaç veya demir çubuk

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Kağnı ve öküz arabası boyunduruğunun her iki yanında bulunan ikişer dik çubuk. (Yavuz, Çayağzı *Şavşat -Artvin; *Susuz, *Posof, -Kars; Kaşpınar *Ağın -Elazığ; -Sivas)

Sami isminin anlamı, Sami ne demek:

Erkek ismi olarak; Yüksek, yüce.

Sami anlamı, tanımı:

Samimi : Candan, açık yüreklilikle davranan. İçli dışlı, senli benli olarak. İçten (duygu vb.).

Samimi olmak : İçli dışlı olmak. içten, açık yüreklilikle davranmak.

 

Samimileşme : Samimileşmek işi.

Samimileşmek : İçten olmak, candan davranmak.

Samimilik : İçtenlik.

Samimiyet : İçtenlik. Senli benli olma durumu, samimilik.

Samimiyetle : Karşısındakine güvenerek, kendine yakın bularak. Doğru bir biçimde.

Samimiyetsiz : Samimi davranmayan, içtensiz.

Samimiyetsizlik : Samimi olmama durumu, içtensizlik.

Türedi : Kendisinden umulmayan bir biçimde sivrilmiş ve hakkı olmayan bir duruma gelmiş (kimse), yerden bitme, zıpçıktı. Nereden geldiği, nasıl ortaya çıktığı belirsiz, gerçek bir değeri olmayan.

Beyaz : Beyaz zehir. Beyaz ırktan olan kimse. Bu renkte olan. Ak, kara, siyah karşıtı. Baskıda normal karalıkta görünen harf türü.

Arapça : Bu dille yazılmış olan. Sami dilleri ailesine giren ve Arap ülkelerinde kullanılan dil, Arabi.

Asurca : Sami dilleri ailesine giren ve milattan önceki dönemlerde Ön Asya'da kullanılmış olan ölü bir dil. Bu dille yazılmış olan.

İbranice : Bu dille yazılmış olan. Bugün İsrail'de kullanılan Sami dili.

Habeş : Derisinin rengi çok koyu esmer olan (kimse). Etiyopyalı.

Konuş : Konum. Bütün imkânlar göz önünde tutularak kara, hava ve deniz birliklerinin yerleştirilmesi biçimi. Konma işi.

Bu : En yakında bulunan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan bir söz. Yerde, zamanda veya söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz.

Kola : Bu bitkinin yaprağından çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve içine şeker, karbonat katılarak yapılmış olan içecek. Kolalama. Gömlek, örtü vb. şeyleri kolalamakta kullanılan özel nişasta. Kolagillerden, Afrika'nın sıcak bölgelerinde yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve hekimlikte kullanılan bir bitki (Cola acuminata). Kâğıt veya bez yapıştırmakta kullanılan kaynatılmış nişasta bulamacı.

 

Özgü : Birine, bir şeye ait olan, öze, has, mahsus. Aynı cinsten başka hiçbir türde veya bireyde rastlanılmayan, öze, has, mahsus. Belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, öze, has, mahsus.

Samih : (sa:mih) Bir erkek ismi olarak anlamı; Cömert, eli açık.

Samiha : (sa:miha) Bir kız ismi olarak anlamı; Cömert, eli açık.

Samikale : Erzurum ilinde, Narman belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Samim : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Öz, asıl, iç, gönül.

Samime : (sami:me) Bir kız ismi olarak anlamı; Öz, asıl, iç, gönül.

Samimileşiverme : Samimileşivermek durumu.

Samimileşivermek : Çabucak samimileşmek. İlgili cümle: "“Birdenbire samimileşiverdi, kırkyıllık tanış olup çıktı.”" T. Buğra.

Samin : Boyunduruğa geçirilen, öküzlerin bağlanmasına yarayan demir ya da ağaç çubuklar, boyunduruk zelvesi. (sa:min) Bir erkek ismi olarak anlamı; Sekizinci.

Samir : (sa:mir) Bir erkek ismi olarak anlamı; Meyve veren, meyveli.

Samira : Gübre.

Sami ile ilgili Cümleler

 • İnsanlar Boston'da biraz daha samimi.
 • Sam'i sadece başarısız olacak planından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştım,
 • Samimi arkadaşlar olarak, sorunlarımızı tartışmalıyız.
 • Ali her zaman bana karşı samimi.
 • Herkes çok samimi.
 • Onların kim olduğunu bilmiyorum ama onlar samimi görünmüyor.
 • Samimi davrandık.
 • Samimi görüşünü istiyorum.
 • O, küçük samimi bir kasabada büyüdü.
 • Samimi görüşünüzü duymama izin verin.
 • Samimi bir arkadaşa ihtiyacım var.
 • Samimi fikrini duymak istiyorum.
 • Tom'un çok samimi bir gülümsemesi var.
 • Ali anne ve babası ile oldukça samimiydi.

Diğer dillerde Sami anlamı nedir?

İngilizce'de Sami ne demek? : [Sami] n. any of the languages spoken by the Sami

n. member of a Finnic people who inhabit Lapland

n. male or female first name (short form of Samuel or Samantha)

Almanca'da Sami : n. Semit

Rusça'da Sami : n. семит (M)

adj. семитский