Suitably türkçesi Suitably nedir

  • Uygunca.
  • Uygun biçimde.
  • Uygun olacak şekilde.
  • Uygun şekilde.

Suitably ingilizcede ne demek, Suitably nerede nasıl kullanılır?

Unsuitably : Uyumsuzca. Uyumlu olmayan bir şekilde. Uyumsuz bir şekilde. Uygunsuz bir şekilde. Uygun olmayan bir şekilde. Uygunsuzca.

Suitable : Uyan. Münasip. Denk. Yerinde. İyi. Uygun. Müsait. Kip. Elverişli. Olacak.

Suitableness : Uygunluk.

Be suitable : Yaramak. Uygun olmak. Yakışık almak. Elverişli olmak. Uygun düşmek. Denk gelmek. Yakışmak. Gitmek. Uygun gelmek.

Be suitable for : -e uygun olmak. Denk gelmek. Denk düşmek.

Most unsuitable : En uygunsuz.

Suitabilities : Yerindelik. Yakışık. Uygunluk. Kullanışlılık. Uygun olma. Elverişlilik. Liyakat.

Unsuitable : Yaramaz. Uygun olmayan. Biçimsiz. Uygunsuz. Olmayacak. Yakışıksız. Uymaz. Elverişsiz. Uymayan.

Unsuitableness : Uygunsuzluk. Uygunsuz olma durumu. Uygun olmama durumu.

Suitability : Yerindelik. Uygunluk. Liyakat. Yakışırlık. Yakışık. Uygun olma. Kullanışlılık. Elverişlilik.

İngilizce Suitably Türkçe anlamı, Suitably eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Suitably ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Befittingly : Yerinde bir şekilde. Yaraşır bir şekilde. Uygun olarak. Yakışır bir şekilde. Yakışır halde. Uygun bir şekilde.

 

Agreeably : Mucibince. Hoş bir şekilde. Uyarak. Kabul ederek. Göre. Tatlılıkla. Hoş bir biçimde. Razı olarak. Uygun bir şekilde.

Becomingly : Yaraşır bir şekilde. Yakışır bir şekilde. Usulünce. Uygun bir şekilde.

Rightly : Hakkıyla. Doğru. Doğrulukla. Kesin olarak. Emin olarak. Haklı olarak. Bihakkın. Gergi gibi. Gereği gibi. Doğru olarak.

Fittingly : Doğru bir şekilde. Uygun olarak. Güzelce. Uygun bir biçimde. Adamcasına. Uygun bir şekilde.

Fitly : Uygun olarak. Zamanında. Uygun zamanda. Yerinde.

By rights : Doğrulukla. Doğrusu. Usule göre. Aslında. Hakkaniyetle. Usulen. Adaletle. Sağduyu ile.

Duly : Doğru dürüst. Gereken şekilde. Usulen. Layıkıyla. Zamanında. Tam olarak. Tam zamanında. Usule uygun olarak. Gereğince. Beklendiği gibi.

Fairly : Epeyce. Tam olarak. Kurallara uygun biçimde. Epey. Adeta. Adil bir şekilde. Yansızca. Büsbütün. Uygun bir şekilde.

Correctly : Doğru şekilde. Uygun bir şekilde. Doğru. Doğru bir şekilde. Doğru olarak. Gerektiği gibi. Tam tamına. Düzgün bir şekilde.

Suitably synonyms : condignly, as it should be, congruously, properly, appropriately.

Suitably zıt anlamlı kelimeler, Suitably kelime anlamı

Inappropriately : Yakışmayan bir şekilde. Yaraşmayan bir şekilde. Yanlış bir şekilde. Doğru olmayan bir şekilde. Uygunsuzca. Uyumsuzca. Uygun olmayan bir şekilde. Saçma bir şekilde. Uygunsuz bir şekilde. Olur olmadık yerde.

Unsuitably : Uygun olmayan bir şekilde. Uyumsuz bir şekilde. Uygunsuz bir şekilde. Uyumsuzca. Uygunsuzca. Uyumlu olmayan bir şekilde.