Symposiums türkçesi Symposiums nedir

  • Konuyla ilgili çok yazarlı yayın.
  • Konuyla ilgililerin tümü.
  • Seminer.
  • Sempozyum.
  • Sempozyumlar.

Symposiums ingilizcede ne demek, Symposiums nerede nasıl kullanılır?

Symposium : Seminer. Konuyla ilgililerin tümü. Sempozyum. Konuyla ilgili çok yazarlı yayın. Şölen.

Symposia : Konuyla ilgili çok yazarlı yayın. Konuyla ilgililerin tümü. Sempozyumlar. Sempozyum. Seminer.

Symposiac : Ziyafet.

İngilizce Symposiums Türkçe anlamı, Symposiums eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Symposiums ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Colloquium : Bir sorunu incelemek için yapılan toplantı. Müzakere. Konuşma. Kolokyum. Belirli bir konunun tartışıldığı seminer. Belirli bir konunun analiz edildiği veya tartışıldığı konferans. Meslektaşlar toplantısı.

Symposium : Şölen.

Seminar : Bir konu üzerinde bilgi alışverişinde bulunmak ya da tartışma yapmak amacıyla düzenlenen toplantı. üniversitelerde ve yüksek okullarda, bir öğretim üyesinin yönetimi altında birtakım konu ve sorunlar üzerinde öğrencilerin yaptıkları incelemelerle ilgili olarak rapor hazırlama ve tartışma biçiminde yürütülen küme çalışması. orta dereceli okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin gözetimi altında, özgürce ve isterlerse bireysel olarak çalışmaları için ayrılan özel saatlere verilen ad. Toplu çalışma.

 

Workshop : İşyeri. İşin yapıldığı, işçinin çalıştığı yer. Tiyatroda terzilik, marangozluk, elektrik işleri, donatımlık yapımı gibi uğraşlar için kullanılan, iş üretilen yer. Teknik araçlarla donatılmış işçilerin toplu olarak çalıştırıldığı yapım yeri. İmalathane. Eğitim, iktisat, sinema, televizyon, ekonomi, tiyatro alanlarında kullanılır. Dükkan. Atelye. Atölye. Yapım yeri.

Colloquia : Belirli bir konunun analiz edildiği veya tartışıldığı konferans. Kolokyum.

Colloquiums : Bir sorunu incelemek için yapılan toplantı. Belirli bir konunun tartışıldığı seminer. Kolokyum. Müzakere. Belirli bir konunun analiz edildiği veya tartışıldığı konferans. Meslektaşlar toplantısı. Konuşma.

Conference : Konferans. Kongre. Görüşme. Müzakere. Görüş alışverişi. Meşgul. Birlik. Lig. Konferans yapmak.

Symposiums synonyms : seminars, symposia.