Symposium türkçesi Symposium nedir

Symposium ingilizcede ne demek, Symposium nerede nasıl kullanılır?

Symposiums : Konuyla ilgililerin tümü. Sempozyum. Sempozyumlar. Seminer. Konuyla ilgili çok yazarlı yayın.

Symposia : Sempozyum. Konuyla ilgili çok yazarlı yayın. Seminer. Sempozyumlar. Konuyla ilgililerin tümü.

Symposiac : Ziyafet.

Sympodium : Simpodyum.

Symponious : Uyumlu. Ahenkli.

Symport : Simport. Zarda bulunan taşıyıcı moleküller aracılığı ile bir molekül ya da iyon içeri taşınırken aynı anda beraberinde başka bir molekülün ya da iyonun da içeri taşınması; memeli bağırsak epitelinde glikoz molekülünü sitosole taşıyan enzim aynı anda iki sodyum iyonunu da beraberinde sitosole taşır. Birlikte taşınım. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

İngilizce Symposium Türkçe anlamı, Symposium eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Symposium ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Celebration : Anma. Tören. Merasim. Kutlama. Kutsanış.

Exhibition : Gösterme. Bir ülke, yöre, kesim ve gerçek veya tüzel kişilerin kendine özgü ürünlerinin, tanıtım ve satışı amacıyla ulusal veya uluslararası düzeyde sürekli veya geçici olarak toplu biçimde gösterildiği yer. İktisat, sinema, televizyon, ekonomi alanlarında kullanılır. Oynatım. Teşhir etme. İzhar. Gösteri. Sinema işleyiminin, filmlerin izleyicilere gösterilmesiyle uğraşan kolu. Ortaya koyma.

 

Whoopla : Kutlama.

Colloquiums : Belirli bir konunun analiz edildiği veya tartışıldığı konferans. Kolokyum. Belirli bir konunun tartışıldığı seminer. Bir sorunu incelemek için yapılan toplantı. Meslektaşlar toplantısı. Konuşma. Müzakere.

Seminar : Bir konu üzerinde bilgi alışverişinde bulunmak ya da tartışma yapmak amacıyla düzenlenen toplantı. üniversitelerde ve yüksek okullarda, bir öğretim üyesinin yönetimi altında birtakım konu ve sorunlar üzerinde öğrencilerin yaptıkları incelemelerle ilgili olarak rapor hazırlama ve tartışma biçiminde yürütülen küme çalışması. orta dereceli okullarda öğrencilerin, öğretmenlerin gözetimi altında, özgürce ve isterlerse bireysel olarak çalışmaları için ayrılan özel saatlere verilen ad. Toplu çalışma.

Banqueted : Ziyafete katılmak. Yemek vermek. Banket. Resmi yemek. Resmi ziyafet. Ziyafet. Ziyafet vermek. Yemeğe katılmak.

Whooplas : Kutlama.

Beano : Eğlence. Ziyafet. Parti.

Workshop : Yapım yeri. Bir zanaatın yapıldığı yer. bk. işyeri. Dekor, kostüm, aksesuvar, butafa v.b. hazırlamak için çalışma yeri, atölye. İşin yapıldığı, işçinin çalıştığı yer. Eğitim, iktisat, sinema, televizyon, ekonomi, tiyatro alanlarında kullanılır. Atölye. İşyeri. Büyük işliklerde bezem, donatım, giysi, alçı işleri, vb. çeşitli çalışmaların yapıldığı özel bölümler. (geniş anlamda) film çevirmek için gerekli tüm yapıları, kuruluşları kapsayan özel yapı. (dar anlamda) film çeviriminde, içeride çalışmaların gerçekleştirilmesini, ayrıca seslendirme çalışmalarını sağlayan bölümler. (bu anlamda, özellikle düzlükle anlamdaştır). tv. televizyon izlencelerinin hazırlanması, yayına verilmesi için gerekli bütün uygulayım kuruluşlarını, yönetim bölümlerini kapsayan özel yapı. bir izlencenin doğrudan doğruya alıcı önünde gerçekleştirildiği yer. (bu anlamda düzlükle anlamdaştır). Çalışma alanı (sanat). Atelye.

 

Colloquia : Kolokyum. Belirli bir konunun analiz edildiği veya tartışıldığı konferans.

Symposium synonyms : feasted, conference, fete, feast, spread, seminars, colloquium, symposia, spreads, banquet, beanfeast, symposiums, banquets.

Symposium ingilizce tanımı, definition of Symposium

Symposium kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A drinking together. A merry feast.