Table a motion türkçesi Table a motion nedir

  • Önergeyi ertelemek.
  • Önerge sunmak veya vermek.

Table a motion ingilizcede ne demek, Table a motion nerede nasıl kullanılır?

Table : Gözlemleri incelenen değişkenin çeşitli değer ya da seçeneklerine göre dağıtarak döküme sokan dağılım alanı. Tasarıyı müzakereye sunmak. Sunmak. Çizelge. Listeye geçirmek. Tartışmaya sunmak. Üzerinde masatopu oynamağa yarayan, uzunluğu 274 cm., genişliği 152,5 cm., yerden yüksekliği 76 cm. olan, üstü koyu donuk boyalı, kenarlarına oyun alanını belirten 2 cm. kalınlığında beyaz çizgiler çekilmiş masa. Her öğesi, hiçbir belirsizlik söz konusu olmadan bir ya da birkaç dizin sayısı ile belirtilebilen bir veri dizisi. Masaya koymak. Tablo.

A : (herhangi) bir. Pek iyi. Bir. Argonun simgesi. La (müzik terimi). Herhangi bir. En yüksek not. İngiliz alfabesinin birinci harfi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. Amperin simgesi.

Motion : Güdü. Bir nesnenin konumunun zamana bağlı olarak değişimi; olay çatkısına göre incelenir. Çalışma. Devinim. Her türlü değişimi gösteren özdeğin bir varlık biçimi. ötelenme, dönme, titreşim gibi konum değiştirme. Fizik, kimya, sinema, televizyon, sosyoloji alanlarında kullanılır. Toplumdaki nesne ve olayların temel özelliğini, varlık biçimini belirleyen toplumsal süreçlerin tümü. Belirli bir düzenin belirli bir güçle işletilmesine dayanan araçlarda, bu düzenin devinime geçmesi. İşleme. İşaret etmek.

 

Table analyzer wizard : Çizelge çözümleyici sihirbazı.

Table autoformat : Cetvel özbiçimlemesi.

Paste table as : Tabloyu farklı yapıştır.

Withdraw a motion : Bir öneriyi listeden geri çıkarmak. Teklifi geri çekmek.

Entertain a motion : Başkan bir teklifi kabul edip kurula sunmak.

Make a motion : Teklif sunmak. Teklifte bulunmak. Önerge vermek.

Enter a motion : Önerge vermek.