Table autoformat türkçesi Table autoformat nedir

  • Bilgisayar alanında kullanılır.
  • Cetvel özbiçimlemesi.

Table autoformat ingilizcede ne demek, Table autoformat nerede nasıl kullanılır?

Table : Gözlemleri incelenen değişkenin çeşitli değer ya da seçeneklerine göre dağıtarak döküme sokan dağılım alanı. İç içe geçme ayaklarıyla yüksekliği ayarlanabilen masa biçiminde atlama aracı. Ertelemek. Tablo. Keste. Sofra. Cetvele yazmak. Tartışmaya sunmak. Tasarıyı müzakereye sunmak. Listeye geçirmek.

Autoformat : Otomatikbiçimlendir. Otomatik biçimlendirme. Otomatikbiçim. Otomatik biçim. Otomatik biçimlendir.

Table a motion : Önerge sunmak veya vermek. Önergeyi ertelemek.

Table analyzer wizard : Çizelge çözümleyici sihirbazı.

Table balance : Tablo dengesi.

Table cell : Çizelge gözesi. Tablo hücresi. Tablo gözesi.

İngilizce Table autoformat Türkçe anlamı, Table autoformat eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Table autoformat ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abstract syntax tree : Soyut sözdizim ağacı. Soyut söz dizimi ağacı.

Accelerator key : Belirli işlemler yapmak için hızlı erişim sağlayan tuş dizisi. İvmelendirme tuşu. Hızlı erişim tuşu. Hızlandırıcı tuş. Hızlandırma tuşu. Kısayol tuşu.

Abort : Başarısızlıkla sonuçlanmak. Çocuk düşürmek. Lağvetmek. Baş tutmamak. İmtina etmek. Dölütünü düşürtmek. Yarımcık saklamak. Dayandırmak. Ölü çocuk doğurmak.

 

Ac adapter : Ac bağdaştırıcısı. Da bağdaştırıcısı. Aa bağdaştırıcısı.

Access control : Sistemler veya dosyalara sınırlanmış erişim. Giriş kontrolü. Erişim denetimi. Erişim denetim. Erişim kontrolü.

Accent bar : Vurgu çubuğu.

Abnormal end : Olağandışı sonlanma.

Access control entry : Erişim denetleme girişi. Erişim denetim girdisi.

Access mechanism : Erişim düzeneği. Erişim mekanizması.

Absolute device : Mutlak aygıt. Salt aygıt.

Table autoformat synonyms : absolute loader, abort sequence, accent char, acception, access key, abbreviate.