Table balance türkçesi Table balance nedir

  • Tablo dengesi.

Table balance ingilizcede ne demek, Table balance nerede nasıl kullanılır?

Table : Keste. Tartışmaya sunmak. Çizelge. Masaya koymak. Görüşmeyi veya tartışmayı ileri bir tarihe bırakmak (bir tasarı veya mesele hakkındaki). Bilgisayar, bilişim, jimnastik, kimya, masa tenisi alanlarında kullanılır. Göstermek. Cetvele yazmak. Listeye geçirmek. Masa.

Balance : Denklik. Devimli bir nesneyi etkileyen güçlerin, o nesnenin yörüngesini ve hızını değiştirememeleri durumu. Vücudun en küçük dayanak yüzey ya da yüzeylerinde düşmeden durması. bu, vücudun ağırlık merkezinden geçen bir düzey çizgisinin her zaman dayanak yüzeyi içinde kalması, böylece ağırlığın dayanak noktasının iki yanına denk olarak yüklenmesiyle sağlanır. Dengede tutmak. Kalan. Bilgisayar, fizik, gitar, jimnastik, kimya, ekonomi alanlarında kullanılır. Yönetmenin sahne üzerinde tasarladığı düzenin temel öğelerinden biri. göz dengesiz bir görünümü (bilinçsiz de olsa) sezinlediği için sahne üzerindeki oyuncuları dengelemek gerekir. sahne üzerinde denge, iki ana bölümde ele alınır. fiziksel denge : bakışımlı ve bakışımsız olmak üzere iki çeşittir. güzelduyusal denge : sahne üzerinde kalabalığı anlam açısından uyumlu bir duruma getirir. Bir sayışımın alacaklı değeri ile borçlu değeri arasındaki fark. Tikel ya da tam denge koşulu. Uyum.

 

Table a motion : Önergeyi ertelemek. Önerge sunmak veya vermek.

Table analyzer wizard : Çizelge çözümleyici sihirbazı.

Table autoformat : Cetvel özbiçimlemesi.

Table cell : Tablo gözesi. Çizelge gözesi. Tablo hücresi.