Taliban türkçesi Taliban nedir

  • Molla muhammed ömer tarafından kurulan islami devrimci güç.

Taliban ingilizcede ne demek, Taliban nerede nasıl kullanılır?

Collum tali : Kollum tali. Aşık kemiğinin kaputuyla korpusu arasındaki az belirgin boğumlanma, kollum tali. Aşık kemiği boynu.

Corpus tali : Korpus tali. Aşık kemiği gövdesi.

Trochlea tali : Aşık kemiğinin makara biçimini almış olan kısmı. Troklea tali.

Talidomide : Talidomit. Teratojenik etkileri olan hipnosedatif bir ilaç.

Talion : Kısas. Ayni misilleme.

Accidentality : Rastlantısallık.

Taliped : Yumru ayaklı.

Talisman : Uğur. Tılsım. Uğurluk. Üzerinde taşıyana uğur ve iyilik getirdiğine inanılan ve bu özelliğinin daha önce denenmiş olduğu ileri sürülen nesne. İçinde bulunduğuna inanılan tansıksal gücü, kendisini taşıyan bireyin dileğine uygun bir oluşuma dönüştürdükten sonra, ilgiliye aktardığı benimsenen nesne. Muska.

Talit katan : Sofu erkek yahudiler tarafından giyilen köşelerinde karışık düğümler bulunan pamuklu hafif giysi.

Talismanic : Tılsımlı. Tılsım gibi. Tılsımla ilgili.

İngilizce Taliban Türkçe anlamı, Taliban eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Taliban ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Taliban synonyms : taleban, religious movement.