Trochlea tali türkçesi Trochlea tali nedir

  • Aşık kemiğinin makara biçimini almış olan kısmı.
  • Troklea tali.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Trochlea tali ingilizcede ne demek, Trochlea tali nerede nasıl kullanılır?

Trochlea : Üzerinde bir diğer vücut parçasının kaydığı makaraya veya kasnağa benzer düz vüvut parçası (anatomi terimi). Aşık kemiği. Troklea. Makaramsı kemik. Makara.

Trochlear : Bir planga tekeri gibi ortada büzülmüş ve yuvarlak hale gelmiş (botanik terimi). Troklear. Aşık kemiğine ilişkin. Bir trochlea ile alakalı. Üzerinde bir diğer vücut parçasının kaydığı makaraya veya kasnağa benzer düz vüvut parçası ile alakalı (anatomi terimi). Makara gibi. Kasnak gibi (anatomi, fizyoloji).

Collum tali : Aşık kemiğinin kaputuyla korpusu arasındaki az belirgin boğumlanma, kollum tali. Aşık kemiği boynu. Kollum tali.

Corpus tali : Aşık kemiği gövdesi. Korpus tali.

Naphtali : Hz. yakup'un altıncı oğlu (incil'den). Bir erkek ismi (ayrıca naftali). İsrail'in oniki kabilesinden biri (incil'den).

İngilizce Trochlea tali Türkçe anlamı, Trochlea tali eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Trochlea tali ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdomen : Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen. Böcek gövdesinin alt kısım. Karnın altı. Karın (böcek gövdesinde). Karın. Abdomen. Batın.

 

Abamectin : Abamektin. Streptomyces avermitilis adlı bakteriden fermentasyon sonucunda elde edilen ve sığırlarda sindirim kanalı yuvarlak solucanları, akciğer kurtları, bit ve kenelerle mücadelede kullanılan, parazitlerde gaba salınımını artırarak ölümlerine neden olan bir ilaç.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

A c syndrom : A-c sendromu. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal fat necrosis : Karın yağı nekrozu. Karın içi yağ nekrozu.

Abattoir : Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi. Mezbaha. Kesimevi.

Abdominal ovariectomy : Abdominal ovaryektomi. Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma.

A band : Çizgili kas teli ışık mikroskobunda incelendiğinde görülen, kalın flamentlerle aralarına giren ince flamentlerin uçlarını içeren ve ışığı iki kez kıran koyu renkli bantlar, anizotrop bant, anizotropik bant. A bandı.

Abaxial : Eksen dışı. Abaksiyal. Eksendışı. Aks kemiği dışında. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzak. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi).

Trochlea tali synonyms : a dna, abdominal distention, a crochordon, abdominal palpation, a clay, abdominal pain.