Tarafgirlik nedir, Tarafgirlik ne demek

  • Tarafgir oalma durumu

"Tarafgirlik" ile ilgili cümleler

  • "Derhâl anladım ki bu işte bana halisane tarafgirlik edecektir." - R. N. Güntekin

Tarafgirlik anlamı, tanımı:

Tarafgir : Bir tarafı kayıran, bir tarafı tutan.

Taraf : Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Yöre, yer. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Yön, yan, doğrultu. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Diğer dillerde Tarafgirlik anlamı nedir?

İngilizce'de Tarafgirlik ne demek? : partiality

Almanca'da Tarafgirlik : Befangenheit, Parteinahme, Voreingenommenheit

Rusça'da Tarafgirlik : n. пристрастие (N)