Tarafsızlık nedir, Tarafsızlık ne demek

  • Yansızlık

"Tarafsızlık" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Ben tarafsızlığımı ilan ediyorum." - N. Hikmet

Tarafsızlık tanımı, anlamı:

Tarafsız : Yansız.

Taraf : Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yön, yan, doğrultu. Yöre, yer. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri.

Yansızlık : Yansız olma durumu, bitaraflık, tarafsızlık, nötralizm. Asit veya alkali niteliği yok olma, etkisiz hâle gelme, nötralizm.

Diğer dillerde Tarafsızlık anlamı nedir?

İngilizce'de Tarafsızlık ne demek? : n. impartiality, neutrality, neutralism, equity, equitableness, fair play, candor, candour [Brit.], detachment, equilibrium, evenness, fairness, indifference, noncommittal, objectiveness, objectivity, openness

Fransızca'da Tarafsızlık : neutralité [la], impartialité [la]

Almanca'da Tarafsızlık : n. Neutralismus, Neutralität, Sachlichkeit, Unbefangenheit, Unparteilichkeit

Rusça'da Tarafsızlık : n. нейтралитет (M)