Taxable türkçesi Taxable nedir

  • Mükellef.
  • Vergiye tabi gelir.
  • Gümrüklenebilir mallar.
  • Vergiye tabi.
  • Vergilendirilebilir.

Taxable ingilizcede ne demek, Taxable nerede nasıl kullanılır?

Taxable income : İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Vergiye tabi gelir. Vergi matrahı. Vergilendirilebilir gelir. Vergi ödemeği gerekli ve zorunlu kılan kazanç. Elde edilen toplam gelirden vergi yasasında öngörülen bağışıklıklar ve/veya indirimlerin düşürülmesiyle bulunan tutar. Vergi ile bağımlı gelir.

Taxable profit : Vergi ile bağımlı kazanç. Vergilendirilebilir mali kar. Vergi matrahı. Vergilendirilebilir kar. Kazancın vergi ile bağımlandırılan bölümü. Vergiye tabi kar.

Facultative addition system of taxable incomes : Vergi yükümlülerinin bazı gelirlerini belirli koşullar altında vergi bildirimlerine dahil etmelerini kendi tercihlerine bırakan yöntem. İhtiyari toplama yöntemi.

Taxables : Gümrüklenebilir mallar. Mükellef. Vergiye tabi. Vergilendirilebilir. Vergiye tabi gelir.

Intaxable incomes : Kazanç sayılmayan gelirler. Bağış yoluyla başkasına verilen mallar, kalıtım ya da tutsu yoluyla başkalarının iyeliği altına giren mallar, bir işle ve görevle ilişkisi olmayan ikramiyeler, para biriktirme ve yardım sandıklarının gelirleri, düzenlenen jübilelerden elde olunan paralar, ortaklarına ev sağlayamayan kooepratiflerce dağıtılan ödence ve kasa ödencesi olarak ödenen paraların yasasına göre gerçek ve tüzel kişiler için vergi işlemine girmeyen gelirler.

 

Taxations : Vergilendirme. Vergi sistemi. Vergicilik. Vergi. Vergileme. Mahkeme masrafı. Vergi koyma. Vergi tahsilatı.

Taxation policy : Vergileme politikası.

Taxation : Vergi sistemi. Genel temeller, vergiyi gerçekleştirme yöntemi, yazılım yöntemi, değerlendirme kurulları, bildirme, vergi alacağının kaldırılması, yoklama ve inceleme gibi işlemlerin tümü. Mahkeme masrafı. Vergiyi gerçekleştirme. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Vergilendirme. Vergicilik. Vergi. Vergi tahsilatı. Kamu giderlerini karşılamak amacıyla devletin veya devletin yetkilendirdiği diğer kamu tüzel kişilerinin, hukuki zorunluluk altında, yasayla belirtilen kurallara göre ve karşılıksız olarak gerçek ve tüzel kişilerin gelir ve malları üzerinden nakdi ya da ayni olarak aldıkları pay.

Taxably : Vergiye tabi olarak.

Taxability : Vergiye tabi tutma.

İngilizce Taxable Türkçe anlamı, Taxable eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Taxable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Assessable : Değer biçilebilir. Takdiri mümkün. Değerlendirilebilir. Değer biçilebilen.

 

Ratable : Değerlendirilebilir. Derecelendirilebilir. Kıymetlendirilebilir. Vergi konulabilir. Değer biçilebilir.

Nonexempt : Muaf olmayan. Her zamanki rolünden veya görevinden muaf olmayan. Muaf tutulmayan. Muaf tutulmayan (kişi).

Rated : İtibari. Sınıflandırılmış. Vergili. Değerlenmiş. Sınanmış. Değerlendirilmiş. Biçilmiş. Nominal.

Leviable : Tahsil edilebilir.

Taxpayer : Vergi mükellefi. Vergi sorumlusu. Vergi ödeyen. Vergi yasalarına göre alacaklı vergi dairesine karşı vergiyi ödemekle sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler. Yükümlü, vergi yasalarına göre kendisine vergi borcu çıkarılan gerçek ya da tüzel kişi. verginin ödenmesi bakımından vergi örgütüne karşı sorumlu olan kişi. Vergi yükümlüsü. Yükümlü. Vergi veren kimse. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır.

Costliest : Maliyetli. Masraflı. Pahalıya mal olan. Lüks. Kazık. Kıymetli. Çok pahalı. Değerli. Pahalı.

Tax payer : Vergi mükellefi. Vergi veren. Vergiyi ödemekle zorunlu olan kişi. Vergi ödeyen. Vergi yükümlüsü. Vergi ödeyicisi. Vergi sorumlusu.

Liable : Mesul. Duyarlı. Yükümlü. Muhtemel. Maruz. Olası. Hassas. Eğilimli. Sorumlu.

Taxable synonyms : taxables, amenable, obliged, reportable, rateable, obligant, excisable, obligated, dutiable, costly, tithable, taxable income.

Taxable zıt anlamlı kelimeler, Taxable kelime anlamı

Nontaxable : Vergilendirilmeyen. Vergiden muaf olan. Vergilendirilemeyen. Gümrük vergisinden muaf. Vergiden muaf. Vergisiz.

Taxable ingilizce tanımı, definition of Taxable

Taxable kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Taxable commodities. As, taxable estate. Liable by law to the assessment of taxes. Capable of being taxed.