Tbs türkçesi Tbs nedir

  • Sıra bazlı strateji oyun türüne verilen ad.
  • Teknetiyum kemik tarama.
  • Teknetiyum kullanarak kemik tarama yöntemi.

İngilizce Tbs Türkçe anlamı, Tbs eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Tbs ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Computer memory unit : Bilgisayar bellek ünitesi.

Gb : Büyük britanya. Büyük britanya ve kuzey irlanda'dan oluşan anayasal monarşi. Büyük britanya ve kuzey irlanda birleşik krallığı. Batı avrupa kıtasının sahillerine yakın olan büyük ada. Birleşik krallık.

Gigabit : Bir milyar bite eşit olan bilgi birimi (bilgisayar). Cigabayt.

Buffer solution : Tampon solüsyon. Asit ya da baz katıldığında, seyredildiğinde ph değeri değişmeyen ya da çok az değişen çözelti. Tampon çözelti. Diretken çözelti. Konjüge zayıf asit baz çiftinden veya tuzlarından oluşmuş, ph’daki değişikliklerin en az düzeyde olmasını sağlayan çözelti. Bir çözeltideki değişikliğe karşı asidite derecesini daha dirençli hale getiren madde.

Tbs synonyms : gbit, pbit, tbit, pb, petabit, phosphate buffer solution, terabit.