The trend of events türkçesi The trend of events nedir

  • Olayların gidişatı.

The trend of events ingilizcede ne demek, The trend of events nerede nasıl kullanılır?

The : Belirli durumlarda isimden önce kullanılır. Belli bir objeyi veya kişiyi veya yeri nitelemek için kullanılır. Belirli veya spesifik bir kimse veya şeyi ifade etmek veya tanımlamak için kullanılan betimleyici (gramer). Belgili tanımlık.

Trend : Genel eğilim. Ekonomi, madencilik, veterinerlik, jeoloji alanlarında kullanılır. Bir gidişin, bir sürecin kısa ve uzun dönemde aldığı doğrultu ya da kazandığı eğilim. Gelişme doğrultusu. Bir tesadüfi değişkene ait değerlerin, belli bir zaman döneminde oluşan bir yöndeki hareketi. Cereyan. Kırık doğrultusu. Meyletmek. Yönseme. Modaya uygun olan.

Of : -nin. Nin. Den. Yüzünden. -li. İle ilgili. Karşı. In. Li. Hakkında.

Events : Belirli olaylar. Organizasyonlar. Spesifik oluşlar. Olaylar. Vukuat.

Account of events : Olaylar anlatımı. Meydana gelen olayların kaydı.

Intersection of events : Olasılık kuramında bileşik bir olayı oluşturan, "ve" bağlacıyla ilişkiye geçirilmiş bağımlı ya da bağımsız olaylar arasında söz konusu olan ilişki, bk. ayrık ilişki. Bağlaşık ilişki.

Record of events : Günlük vukuat kaydı.

Chain of events : Olaylar dizisi. Olaylar zinciri.

 

Course of events : Olayların akışı. Olayların gidişatı. İşin gidişatı. Cereyan. Olayların gelişimi. Gidişat. İşin gidişi.

İngilizce The trend of events Türkçe anlamı, The trend of events eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak The trend of events ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Course of events : Gidişat. İşin gidişi. Cereyan. Olayların akışı. Olayların gelişimi. İşin gidişatı.

The course of events : İşin gidişatı. Olayların gelişimi. Olayların akışı. İşin gidişi. Gidişat. Cereyan.