Tuberculoses türkçesi Tuberculoses nedir

Tuberculoses ingilizcede ne demek, Tuberculoses nerede nasıl kullanılır?

Tuberculose : Tüberküloz.

Tuberculosis : İnce hastalık. Verem. Tüberküloz. Mycobacterium tuberculosis ve mycobacterium bovis cinsine dahil bakteriler tarafından oluşturulan, sıklıkla akciğeri etkileyen, kronik bulaşıcı hastalık, verem, ince hastalık, tüberkülozis. İncehastalık. Tüberkülozis.

Avian tuberculosis : Mycobacterium avium tarafından meydana getirilen kronik seyir, verim düşüklüğü ve zayıflamayla belirgin kanatlı hastalığı. Kanatlı tüberkülozu.

Cutaneous tuberculosis : Deri tüberkülozu. Kutanöz tüberkülöz.

Mammary tuberculosis : Çoğunlukla vücudun diğer organ ve dokularından tüberkülozun kan yoluyla yayılması sonucu oluşan, sinsi bir seyir izleyen, insan sağlığı yönünden önemli ve tehlikeli süt ineklerine özgü hastalık, mastitis tüberküloza. Meme tüberkülozu.

Paratuberculosis : Paratüberküloz. Geviş getirenlerde mycobacterium avium paratuberculosis tarafından oluşturulan, zayıflık, halsizlik, kansızlık, aralıklı, sürekli ishal, dehidrasyon ve bağırsaklarda granülomlu yangı, bağırsak mukozasının yaygınolarak kalınlaşıması ve enine kıvrımlar göstermesiyle, lenf damarı yangısı ve villus atrofisiyle belirgin ölümcül hastalık, johne hastalığı, johnesche hastalığı.

 

Mastitis tuberculosa : Meme tüberkülozu. Mastitis tüberküloza.

Avian pseudotuberculosis : Kanatlı psödotuberkülozisi. Yabani ve evcil kanatlılarda, yersinia pseudotuberculosis tarafından oluşturulan, başlangıçta kısa süren bir septisemi, daha sonra bakteriyemiyle birçok organda apse ve granülom oluşumuyla belirgin hastalık.

Pseudotuberculosis : Psöydotüberkülozis. Yersinia pseudotuberculosis’in, mezenteriyal lenf yumrularında, akciğerlerde, dalak ve karaciğerde oluşturduğu peynirleşme nekrozu ve embolik apselerle, toksemi, ateş ve yüksek ölüm oranıyla belirgin evcil türlerde, laboratuvar ve hayvanat bahçesi hayvanlarında tek tük olgular halinde görülen bakteri enfeksiyonu, yersiniozis. koyunlarda piyemik karaciğer yangısı olarak da adlandırılır. Psödotüberküloz.

Tuberculoid granuloma : Tüberküloza benzer tarzda ve yumru biçiminde yangısal doku kitlesi. kedi cüzzamı, atipik mikobakteri enfeksiyonu ve corynebacterium pseudotuberculosis gibi enfeksiyonlarda görülür. Tüberküloit granülom.

İngilizce Tuberculoses Türkçe anlamı, Tuberculoses eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Tuberculoses ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Ill : Sorun. Rahatsızlık. Fenalık. Kötü. Fena. Ucu ucuna. Anca. Kötü biçimde. Huzursuzca. Zorla.

Phthisis : Fitizis. Zafiyet. Vücudun dayanıklılığını ve kuvvetini düşüren herhangi bir hastalık. özellikle akciğerde yerleşim gösteren tüberküloz lezyonları. Ftizi.

Tb : Terbiyumun simgesi. Terbium. Nadir bulunan metalik kimyasal element.

Phthisic : Veremli. Astımlı. Astım. Ftizik.

Struma : Sıraca. Guatr. Struma. Cedre. Guatr. yastık biçiminde şişlik. Guşa.

Scrofula : Sıraca. Sıraca hastalığı. Sıraca illeti. Tuzlu balgam.

Sick : Hasta. Yakalatmak. İstifra etmek. Keyifsiz. Hasret. Midesi bulanmış. Özlemiş. Rahatsız. Soluk. Kusmak.

Tubercular : Boğumlu. Tüberkülozla ilgili. Tüberküler. Yumru şeklinde. Yumrulu. Vereme ilişkin. Tüberkülozlu. Veremli. Ön far.

Tuberculum : Küçük nodül. Tuberkulum kuneiforme. Tüberküloz hastalığı ile alakalı küçük yuvarlak şiş (pataloji). Bezelyeden fındık büyüklüğüne kadar olan papüller. Gırtlakta plica aryepiglottica’da, cartilago cuneiforme’nin neden olduğu tümsekçik. Küçük yuvarlak şiş (pataloji). Küçük yuvarlak çıkıntı. Tüberkülüm.

Infectious disease : Başkalarına geçirilebilir hastalık. İnfeksiyöz hastalık. Vücutta patojenik organizmaların gelişiminden kaynaklanan hastalık. Bulaşıcı hastalık. Enfeksiyöz bir etken veya onun ürünlerinin konak vücudunda bulunmasından dolayı normal fonksiyonlarını yerine getirememesi sonucu konakçının sağlık durumunda meydana gelen değişiklik, enfeksiyöz hastalık, kontagiyöz hastalık. etken, bakteri, virüs, mantar veya parazit olabilir, konaktan diğer konağa bulaşabilir veya konağın kendi mikroflorasından kaynaklanır. Taşınabilir hastalık. Bulaşan hastalık.

Tuberculoses synonyms : pulmonary tuberculosis, lupus vulgaris, pott's disease, t.b., miliary tuberculosis, wasting disease, white plague, king's evil, phthisical, tuberculose, tuberculosis, consumption.

Tuberculoses zıt anlamlı kelimeler, Tuberculoses kelime anlamı

Well : Yerinde. Su kuyusu. Sahne altı üçüncü bodrum. Yakşı. Bagaj. Fışkırıp akmak. Kaynamak. Kaynak. Uygun. Petrol kuyusu.