Tutarlı nedir, Tutarlı ne demek

Tutarlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Aralarında çelişki bulunmayan, her bakımdan uyumlu, insicamlı

Felsefi anlamı:

Mantık kurallarına uygun olan usavurma.

İngilizce'de Tutarlı ne demek? Tutarlı ingilizcesi nedir?:

consistent, consequent

Tutarlı kısaca anlamı, tanımı:

Tutar : Nicelik bakımından bir şeyin bütünü. Para miktarı, meblağ.

Tutarlık : Uygunluk, insicam. Anlatımın konuyla bağdaşması, insicam.

Tutarlılık : Tutarlı olma durumu, insicamlılık.

Çelişki : Söylenilen sözlerin, yapılmış olan davranışların birbirini tutmaması, tenakuz, paradoks.

Bulunma : Bulunmak işi.

Bakım : Bir şeyin iyi gelişmesi, iyi bir durumda kalması için verilen emek. Bakma işi. Birinin beslenme, giyinme vb. gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi.

Uyumlu : Uyumu olan, ahenkli, mevzun, imtizaçlı.

İnsicamlı : Tutarlı.

Tutarlı denklemler dizgesi : Çözüm kümesi boş olmayan denklemler dizgesi.

Tutarlı formül : Mantıkta, en az bir yorum altında doğru olan formül.

Tutarlı ilksavlı kuram : Her önermesi kanıtlanamayan ilksavlı kuram. || Temel mantıklı tutarlı ilksavlı bir kuramın kanıtsavlar kümesinin doğrulayıcı yorumu vardır.

Tutarlı kestirici : (Kuramsal istatistik) (…)

Tutarlı önerme : En az bir doğrulamı olan önerme. || Anl. yorumsal tutarlı önerme. Krş.. dizimsel tutarlı önerme.

 

Tutarlı önerme kümesi : Birlikte doğru olabilen ya da başka bir deyişle bağdaşabilen önermeler kümesi; Doğrulayıcı yorumu (doğrulamı) olan önerme kümesi; düpedüz tutarlı bir yorumlayanı olan önerme kümesi. ||Anl. yorumsal tutarlı önerme kümesi. Krş.. dizimsel tutarlı önerme kümesi.

Tutarlı sınama : (İstatistiksel sınamalar) Örneklem büyüklüğü sonsuza gittiğinde gücü 1'e yaklaşan sınama.

Tutarlı tamdeyim : Tümel kapanışı tutarlı bir önerme olan tamdeyim. || Anl. yorumsal tutarlı tamdeyim.

Tutarlı ve yanaşık normal :

Tutarlı ve yanaşık normal tahminci :

Tutarlı ile ilgili Cümleler

  • Hep hesap ödeyen ben oluyorum ve aptalca davranan da ben oluyorum; siz çok mu tutarlısınız da hesabı tek başıma ödüyorum.
  • Sen çok mu tutarlısın?
  • O, Slav mitolojisinde Yunan veya Roma mitolojilerindeki gibi böyle tutarlı bir düzen olmadığını söyledi.
  • Sence tutarlı mıyım?
  • Onun davranışları sözleriyle tutarlı.
  • Sen tutarlı değilsin.
  • Beni tutarlı kılmayan sizin tutarsız davranışlarınız.

Diğer dillerde Tutarlı anlamı nedir?

İngilizce'de Tutarlı ne demek? : adj. consistent, coherent, logical

Fransızca'da Tutarlı : conséquent/e, suivi/e

Almanca'da Tutarlı : adj. konsequent

Rusça'da Tutarlı : adj. последовательный, гармоничный