Upfeed system türkçesi Upfeed system nedir

Upfeed system ingilizcede ne demek, Upfeed system nerede nasıl kullanılır?

Upfeed : Suyun yapıya alt kattan dağıtılması. Alttan dağıtım.

System : Nizam. Sistem. Vücut. Aralarında ilişkiler bulunan, böylece belli bir işlevi olan bir bütün oluşturacak biçimde etkileşen nesneler topluluğu. bir dizgeyi oluşturan nesneler arasında kişiler, makineler, yordam, izlence ya da veriler bulunabilir. ayrıca bu nesneler de kendi başlarına birer dizge niteliği taşıyabilir; bu durumda dizgenin altdizgelerinden söz edilir. Jüye. Dizge. Organizmada aynı işlevleri gerçekleştirmek için birbirleriyle ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik veya grup. yol, yöntem. Katman. Usul. Düzen.

A nary numeration system : A-lı sistem.

Abo blood groups system : Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi. Abo kan grupları sistemi.

Absolute stability of a linear system : Doğrusal bir dizgenin mutlak kararlılığı.

Absolute stability of a system : Bir dizgenin mutlak kararlılığı.