Urology türkçesi Urology nedir

Urology ingilizcede ne demek, Urology nerede nasıl kullanılır?

Urology ward : Üroloji servisi. Bir hastanenin idrar yolu ve ürojenital sistemle ilgili sorunları olan hastaları tedavi ettiği bölümü. İdrar yolları hastalıkları servisi.

Clinical neurology : Klinik nöroloji.

Futurology : Dünyanın bugün içinde bulunduğu koşulları bilimsel yöntemlerle inceleyerek, geleceğin kestirilmesine, kaçınılmaz olanla, denetlenmesi olanağı bulunan gelişmelerin belirlenmesine çalışan ve bu yoldan insanlığın mutluluğuna katkıda bulunmayı amaçlayan bilim dalı. Gelecekbilim.

Neurology : Nöroloji. Sinir bilim. Asabiye. Nevroloji. Sinirbilim. Biyoloji, eğitim alanlarında kullanılır. Sinir sisteminin morfolojisi, fizyolojisi ve patolojisini inceleyen bilim dalı. Sinir bilimi. Sinir dizgesinin yapısı ve görevi üzerinde inceleme ve araştırmalar yapan bilim dalı.

Neurology ward : Sinir sistemi hastalıkları olan hastaların tedavi edildiği hastane bölümü. Nöroloji koğuşu. Nöroloji bölümü.

Urological : Ürolojik. Ürolojiyle ilgili. Kadınların idrar organları ve erkeklerin ürojenital organları ile bunlarla ilgili hastalıkları konu alan tıp dalıyla ilgili. İdrar yolları hastalıkları bilimiyle ilgili.

 

Feline urological syndrome : Fus. Kedilerin ürolojik sendromu.

Futurologist : Gelecek bilimi uzmanı olan kimse. Gelecek bilimci.

Feline urologic syndrome : Protein, hücresel artıklar ve strüvit kristallerden oluşan şekilsiz birikimlerin üretrayı tıkaması sonucu idrar yapma güçlüğü, kanamalı idrar torbası yangısı, kan işeme ve azotemiyle belirgin daha çok kış aylarında ve erkek kedilerde görülen, en önemli alt idrar yolları hastalığı, tembel kedi sendromu, şişman kedi sendromu, fus, felin ürolojik sendrom. Felin ürolojik sendrom. Kedilerin ürolojik sendromu.

Neurologic : (tıp) nörolojik. Nörolojik. Nöroloji ile ilgili (sinir sistemi ve hastalıkları ile ilgili olan bilim dalı).

İngilizce Urology Türkçe anlamı, Urology eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Urology ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Medicine : Deva. Afsun. İlaç vermek. Doktorluk. Hekimlik. Tıp. Sihirbazlık. Çekmek. Büyü. Katlanmak.

Urinology : Kadınların idrar organları ve erkeklerin ürojenital organları ile bunlarla ilgili hastalıkları konu alan tıp dalı.

Urology synonyms : urogenital medicine, medical specialty, urologies.

Urology ingilizce tanımı, definition of Urology

Urology kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : [Bakınız: Uronology].