Urinology türkçesi Urinology nedir

  • İdrar yolları hastalıkları bilimi.
  • Bevliye.
  • Kadınların idrar organları ve erkeklerin ürojenital organları ile bunlarla ilgili hastalıkları konu alan tıp dalı.
  • Üroloji.

Urinology ingilizcede ne demek, Urinology nerede nasıl kullanılır?

Urinogenital : İdrar yolu ve cinsel organlara özgü. İdrar yolları veya tenasül uzuvlarına ait. Ürinogenital. İdrar yolu ve cinsel organlarla ilgili.

Urinogenous : İdrarlı, idrar yapan, idrar kökenli. Ürinojenöz.

Urinoma : İdrar kisti. Ürinom.

Urinometer : İdrarın özgül ağırlığının ölçülmesinde kullanılan malzeme, dansitometre. Ürinometre.

Urinometry : Ürinometri. İdrarın özgül ağırlığının ürinometreyle ölçülmesi.

Urinous : Ürinöz. İdrara özgü. İdrarla ilgili. İdrarlı veya idrara ait, idrara benzer. İdrarlı. İdrara benzeyen. İdrar içeren.

Urinoscopy : Sidik gözlemi. Ürinoskopi. İdrarın endoskopla incelenmesi.

İngilizce Urinology Türkçe anlamı, Urinology eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Urinology ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Physics : Eğitim, fizik alanlarında kullanılır. Özdek, erke ve bunların karşılıklı etkileşimlerini inceleyen bilim dalı. Fiziksel. Doğabilim. Fizik. Fizik (bilim). Öğrencilere fizik biliminin temel ilkelerini kavratmak, doğa olaylarının niteliğini anlatarak doğanın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak, yurdumuzun enerji ve zenginlik kaynaklarını tanıtmak ve birtakım teknik bilgi ve becerilerin günlük hayat sorunlarının çözümünde nasıl kullanılacağını açıklamak amacıyla orta dereceli okullar ile kimi yüksek okullarda okutulan ders.

 

Astronomy : Gökbilimi. Uzay bılimi. Astronomi. Gökcisimlerinin uzaydaki durumlarını, devinimlerini, doğabilimsel - kimyasal yapılarıyla inceleyen bilim dalı. Gökbilim. Fizik, uzay alanlarında kullanılır. Gökcisimlerini inceleyen bilim.

Radio astronomy : Radyogökbilimi. Radyo gökbilimi. Irakgörür görevini yapan radyo ırakgörürleri yardımıyla yıldızlar ve yıldız dizgelerinden gelen radyo ışınlarını alan, onları inceleyip değerlendiren bir bilim dalı. Radyoastronomi.

Selenology : Ay bilgisi. Ay ile ilgilenen astronomi dalı.

Astrometry : Astrometri. Gökölçümü. Gökölçüm. Gökbilimin bir dalı; yıldızların gökyüzündeki yerlerini ölçer, değişimlerini inceler.

Celestial mechanics : Gökcisimlerindn ağınım etkisi altındaki devinimlerini inceleyen bilim dalı. Fizik, uzay alanlarında kullanılır. Gök mekaniği. Gök işleybilimi. Astronomi mekaniği. Göksel mekanik. Gökcisimlerinin devinmelerini ve devinme kanunlarını inceleyen gökbilim kolu.

 

Liberal arts : Temel bilimler. Sosyal bilimler. Beşeri ilimler. Edebiyat ve beşeri bilimler. Serbest meslekler.

Arts : Güzel sanatlar. Şeytanlık. Edebiyat ve beşeri ilimler. Sanatlar. Kurnazlık. Hile.

Urinology synonyms : humanistic discipline, solar physics, urologies, urology, humanities, astrophysics, astrodynamics, natural philosophy.