Urologies türkçesi Urologies nedir

Urologies ingilizcede ne demek, Urologies nerede nasıl kullanılır?

Neurologies : Nöroloji. Sinir bilim. Sinir bilimi. Sinirbilim. Asabiye. Nevroloji.

Urologic : Ürolojik. Ürolojiyle ilgili. Kadınların idrar organları ve erkeklerin ürojenital organları ile bunlarla ilgili hastalıkları konu alan tıp dalıyla ilgili. İdrar yolları hastalıkları bilimiyle ilgili.

Urological : Ürolojiyle ilgili. Kadınların idrar organları ve erkeklerin ürojenital organları ile bunlarla ilgili hastalıkları konu alan tıp dalıyla ilgili. İdrar yolları hastalıkları bilimiyle ilgili. Ürolojik.

Urologist : Bevliyeci. Ürolojist. Bevliyecilik. Ürolog.

Urologists : Ürolog. Ürolojist. Bevliyecilik. Bevliyeci.

Neurologic : Nörolojik. (tıp) nörolojik. Nöroloji ile ilgili (sinir sistemi ve hastalıkları ile ilgili olan bilim dalı).

Feline urologic syndrome : Protein, hücresel artıklar ve strüvit kristallerden oluşan şekilsiz birikimlerin üretrayı tıkaması sonucu idrar yapma güçlüğü, kanamalı idrar torbası yangısı, kan işeme ve azotemiyle belirgin daha çok kış aylarında ve erkek kedilerde görülen, en önemli alt idrar yolları hastalığı, tembel kedi sendromu, şişman kedi sendromu, fus, felin ürolojik sendrom. Kedilerin ürolojik sendromu. Felin ürolojik sendrom.

 

Neurological disease : Sinir hastalığı. Sinir sistemi hastalığı. Nörolojik hastalık.

Neurologists : Asabiyeci. Nörolojist. Nörolog. Sinir mütehassısı. Sinir hastalıkları uzmanı. Nöroloji doktoru.

Futurologist : Gelecek bilimi uzmanı olan kimse. Gelecek bilimci.

İngilizce Urologies Türkçe anlamı, Urologies eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Urologies ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Urinology : Kadınların idrar organları ve erkeklerin ürojenital organları ile bunlarla ilgili hastalıkları konu alan tıp dalı.

Specialist : Bir bilim dalında, belli bir teknik alanda yoğun bir öğrenim görerek ya da türlü uygulamalara katılarak yüksek derecede yeterlik kazanmış olan kimse. üniversite ve yüksek okulların deney odası, kitaplık, enstitü, klinik ve işliklerinde, öğretimle doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak ilgili olan ve özel bilgi ya da yetişmeyi gerektiren bir görevde bulunan kimse. Mütehassıs. Uzman. Uzman doktor. Uzmanlık gerektiren. Uzman ekip. Sanatkar. Kompetan. Uzman hekim.

Medical specialist : Tıp uzmanı.

Urologies synonyms : urology.