Üroloji nedir, Üroloji ne demek

Üroloji; bir tıp terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Böbrek ve idrar yolları hastalıkları, erkek üreme sistemi bozukluklarıyla uğraşan bilim dalı, bevliye

Üroloji tanımı, anlamı:

Ürolojik : Üroloji ile ilgili.

Böbrek : Kandaki zararlı maddeleri süzüp idrar olarak salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organdan her biri.

İdrar : Böbreklerde kandan süzülerek idrar yolları aracılığıyla dışarıya atılan sıvı, sidik, küçük abdest, hacet.

Hastalık : Ruh sağlığının bozulması durumu. Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı. Bitkilerin yapılarında görülen bozukluk. Aşırı düşkünlük, tutku.

Erkek : İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı. Sözüne güvenilir, mert. Koca. Sert, kolay bükülmez. Sperma oluşturan organizma. Girintili ve çıkıntılı olarak bir çift oluşturan nesnelerden çıkıntılı olanı. Yetişkin adam, bay, er kişi.

Üreme : Üremek işi. Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül.

Sistem : Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Düzen. Yol, yöntem.

 

Bozukluk : Bozuk para. Bozuk olma durumu.

Ürolog : İdrar yolu hastalıkları hekimi, bevliyeci.

Diğer dillerde Üroloji anlamı nedir?

İngilizce'de Üroloji ne demek? : n. urology

Fransızca'da Üroloji : urologie [la]

Almanca'da Üroloji : n. Urologie

Rusça'da Üroloji : n. урология (F)