İdrar nedir, İdrar ne demek

İdrar; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

"İdrar" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Kan, idrar, bilmem ne tahlilleri filan bile bize esaslı bir şey söylemez." - R. N. Güntekin

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: sidik]

İdrar hakkında bilgiler

İdrar, böbreklerden ürinasyon işlemiyle salgılanan ve üretra vasıtasıyla boşaltılan genellikle steril durumda, vücudun yan ürünü olan bir sıvıdır.

Asidik kökenli olan bu sıvı, çözeltilerini barındıran memeli canlıların vücutlarındaki suyun muhtevasındaki mineral, inorganik ve diğer maddelerin dengesini sağlamak amacıyla idrar torbasından dışarıya çoğunlukla cinsel organlarda varolan mekanizmalar yardımıyla atılır. İdrar oluşumu, vücutta mineral ve diğer maddelerin dengesinin sağlanmasında etkilidir. Vücutta olması gerekenden fazla olan veya vücuda zararlı olan maddeler idrar yolu ile dışarı atılır. İdrar, içinde erimiş ya da süspansiyon durumunda bulunan birçok maddeyi uzaklaştırır.

Aynı zamanda idrar (alınan besine bağlı olarak) 5.0 – 8.0 ph değerliği arasındadır.

İdrar ile ilgili Cümleler

 • Benim idrarım pembe.
 • Bir idrar sorunum var.
 • Suda 1/10 oranında seyreltilmiş idrar mükemmel bir gübredir.
 • İdrar örneğimi küçük plastik bir bardakta topladım ve onu hemşireye verdim.
 • İdrar ve dışkının arasından doğarız.
 • İdrarımda daha önce albümin bulundu.
 • Bir diyabetik kanında ve idrarında çok fazla şekere sahiptir.
 • Yetişkin bir insan her gün terleme, idrar ve soluk yoluyla yaklaşık 2,5 litre su kaybeder.
 • Geçen ay idrar yolu enfeksiyonu geçirdim.
 • İdrar şişesi ile tuvalete gidecek birisine yardımcı olmak için teknik terminoloji nedir?
 • Sen hiç istemsiz idrar yaşadın mı?
 

İdrar kısaca anlamı, tanımı:

Böbrek : Kandaki zararlı maddeleri süzüp idrar olarak salan, omurganın sağ ve sol yanında bulunan çift organdan her biri.

Sıvı : Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit.

İdrar kesesi : İdrar torbası.

İdrar torbası : Vücuttan dışarıya atılacak olan idrarın toplandığı bölüm, sidik kavuğu, sidik torbası, kavuk, mesane. Hastalarda idrarın bir boru aracılığıyla vücut dışında toplanmasına yarayan plastik maddeden üretilmiş torba.

İdrar yolu : İdrar torbaları ve siyeğin ortak adı.

İdrar zoru : İdrar torbasında biriken idrarı dışarı atmada zorluk çekme, sidik zoru.

Aracı : İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği. İki şey arasında bağlantı kuran kimse, vasıta. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador. Ara bulucu.

 

Atıl : Süreduran. Etkisiz, işe yaramaz. İşsiz, aylak. Tembel.

Sidik : İdrar.

Küçük : Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, mikro, büyük karşıtı. Yaşı daha az olan. Değersiz, önemsiz. Kısık, parlak olmayan (ses). Küçük abdest. Niteliği aşağı olan, bayağı. Niceliği az olan. Geri aşamada. Makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse.

Abdest : Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma.

Hacet : Tanrı'dan yerine getirilmesi beklenen dilek. Herhangi bir şey için gerekli olma, ihtiyaç, gereklilik, lüzum. İhtiyaç duyulan şey, gerekli şey. İdrar veya dışkı.

İşlem : Nakit veya menkul değerleri kullanarak alım satım, takas, borçlanma vb. piyasa hareketi. Ham veya ara malları ve maddeleri fiziksel, kimyasal değişikliklerle daha uygun, kullanılır duruma getirme, muamele. Bir amaca ulaşmak için tutulan yol, prosedür. Bir işi sonuçlandırmak için yapılmış olan iş veya uygulamaların hepsi, muamele, muamelat. Madde üzerinde her türlü değişim yapma işi, muamele. Sayıları karşı karşıya getirip belirli birtakım kurallara uygun olarak birbiri üzerine etkilendirme yöntemi.

Diğer dillerde İdrar anlamı nedir?

İngilizce'de İdrar ne demek? : adj. uretic, urinary

n. urine

Fransızca'da İdrar : urine [la]

Almanca'da İdrar : n. Harn, Pisse, Urin

Rusça'da İdrar : n. моча (F), урина (F)

adj. мочевой