İdrar torbası nedir, İdrar torbası ne demek

İdrar torbası; bir anatomi terimidir.

  • Vücuttan dışarıya atılacak olan idrarın toplandığı bölüm, sidik kavuğu, sidik torbası, kavuk, mesane
  • Hastalarda idrarın bir boru aracılığıyla vücut dışında toplanmasına yarayan plastik maddeden üretilmiş torba.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Sidik torbası.

İngilizce'de İdrar torbası ne demek? İdrar torbası ingilizcesi nedir?:

vesica urinaria

İdrar torbası hakkında bilgiler

[Bakınız: mesane]

İdrar torbası kısaca anlamı, tanımı:

Mesane : İdrar torbası.

İdrar : Böbreklerde kandan süzülerek idrar yolları aracılığıyla dışarıya atılan sıvı, sidik, küçük abdest, hacet.

Torba : Vücutta meydana gelen şişlik. Genellikle pamuk ve kıldan dokunmuş, türlü boy ve biçimde, ağzı büzülüp bağlanabilen araç. Genellikle plastikten veya kâğıttan yapılmış, içine öteberi koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte olabilen taşıma gereci, poşet. Er bezi, husye, testis.

Vücut : Var olma, varlık. İnsan veya hayvan gövdesi, beden.

Atıl : Etkisiz, işe yaramaz. Süreduran. İşsiz, aylak. Tembel.

Topla : Üç parmaklı dirgen.

Bölüm : Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Çağ, devir. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım.

 

Sidik : İdrar.

Kavuk : İçi boş şey. Pamuktan yapılmış, üzerine sarık sarılan erkek başlığı. İdrar torbası.

Hasta : Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız. Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan. Parasız, züğürt. Aşırı düşkün, tutkun.

Diğer dillerde İdrar torbası anlamı nedir?

İngilizce'de İdrar torbası ne demek? : urinary bladder