Uzbek türkçesi Uzbek nedir

  • ã–zbekçe.
  • Özbekçe.
  • Özbek.
  • ã–zbek.

Uzbek ile ilgili cümleler

English: My school has Uighur, Han, Kazakh, Hui, Mongol, Kirghiz, Xibo, Tajik, and Uzbek ethnicities, among others.
Turkish: Benim okul, diğerleri arasında, Uygur, Han, Kazak, Hui, Moğol, Kırgız, Xibo, Tacik ve Özbek etnik kökenlere sahiptir.

English: Sysko, will you fix the Uzbek transliteration tomorrow?
Turkish: Sysko, yarın Özbekçe harf çevirisini onaracak mısın?

English: You seem Uzbek to me.
Turkish: Bana Özbek gibi geldin.

English: He's eating Uzbek pilaf at the restaurant now.
Turkish: O, şimdi restoranda Özbek pilavı yiyor.

English: I will learn Uzbek this year.
Turkish: Bu yıl Özbekçe öğreneceğim.

Uzbek ingilizcede ne demek, Uzbek nerede nasıl kullanılır?

Uzbek khanate of bukhara : Buhara özbek hanlığı.

The uzbek : Özbek halkı. Özbekler.

Uzbekistan : Özbekistan. ã–zbekistan.

Uzbeg : Özbek. Özbekistan yerlisi ve sakini (orta asya'da cumhuriyet).

İngilizce Uzbek Türkçe anlamı, Uzbek eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Uzbek ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Samarkand : Semerkand. Semerkant.

Tashkent : Taşkent. Özbekistan'ın başkenti.

Uzbeg : Özbekistan yerlisi ve sakini (orta asya'da cumhuriyet).

 

Cis : Yatırım ortaklığı ve yatırım fonundan oluşan ortaklıkların genel adı. Cis. Kolektif yatırım kuruluşu. Biyoloji, iktisat alanlarında kullanılır. İki baskın alelin bir kromozomda, bunların çekiniklerinin de bunun homologunda bulunduğu bağlantı durumu. moleküllerin stereoizomerlerinde atomların geometrik olarak aynı yönde yerleşmiş bulunmaları. 3.golgi kompleksinin oluşma yüzü.

Uzbekistan : ã–zbekistan. Özbekistan.

Turki : Orta asyalı türk. Orta asyalı türklere veya dillerine özgü. Türki. Türk.

Asia : Asya kıtası. Asya.

Commonwealth of independent states : Cıs. Birleşik devletler topluluğu. Eski sovyetler birliği üyesi bazı uluslar arasında oluşturulan topluluk. Bağımsız devletler federasyonu. Eski sovyetler birliği ülkeleri. Bağımsız devletler topluluğu.

Uzbek synonyms : taskent, republic of uzbekistan, samarcand, usbeg, kyzyl kum, usbek, uzbak, capital of uzbek, qizil qum, kizil kum.