Özbek nedir, Özbek ne demek

Özbek; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Özbekistan Cumhuriyeti'nde yaşayan, Türk soyundan bir halk ve bu halktan olan kimse

Yerel Türkçe anlamı:

Havuç.

Dere, çay, ırmak.

Özbek isminin anlamı, Özbek ne demek:

Erkek ismi olarak; Güçlü, cesur, korkusuz kimse. Orta Asya’da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan gelen kimse. Kız ismi olarak; Güçlü, cesur, korkusuz kimse. Orta Asya’da yaşayan bir Türk boyu ve bu boydan gelen kimse.

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

İzmir şehrinde, Urla ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Erzurum ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. İçel ili, Tarsus ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Çanakkale şehrinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Şırnak ili, Oyalı nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Sakarya ili, Pamukova ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer. Diyarbakır şehrinde, Ağaçlı bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Çankırı şehri, Şabanözü ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Hatay ilinde, Karaçay bucağına bağlı bir yer. Kahramanmaraş kenti, Gücük nahiyesine bağlı bir yer. Kahramanmaraş ilinde, Türkoğlu ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri.

 

Özbek hakkında bilgiler

Özbekler (Özbekçe: Oʻzbeklar), Batı Türkistan'da Harezm'den Fergana'ya kadar uzanan bölgede yaşayan ve Orta Asya'daki en kalabalık Türk halkıdır.

Özbekistan'da 25 milyon, Afganistan'da 3 milyon, Tacikistan'da 2 milyon Özbek bulunmaktadır. Bundan başka Kırgızistan'da, Kazakistan'da ve Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesinde (Doğu Türkistan) çok sayıda Özbek vardır. Dünya'da toplam 30 milyon civarı Özbek'in olduğu tahmin edilmektedir.

Özbekler, 13. yüzyıldaki Moğol istilası sonrası Orta Asya kavimlerinin tekrar şekillenmesiyle ortaya çıkmış bir Türk halkıdır. Özbekler'in ataları, Çağatay ulusundan gelmektedir. Timur Devletinin yıkılmasından sonra da Amuderya ve Siriderya arasında kalan Türk boyları, Şeybani Hanlığı çevresinde yeni bir kavim olarak örgütlenmişlerdir.

Aynı zamanda Balkanlar'da Şeybani (Özbek) Hanlığı, Kırım Hanlığı ve Altın Orda Devleti'nin bakiyeleri olan bir grup Özbek yaşamaktadır. (örneğin: Bulgaristan'ın Kırcaali iline bağlı Özbek köyü)

Özbek ile ilgili Cümleler

 • Bu yıl Özbekçe öğreneceğim.
 • Ben Özbekistan'a gittim.
 • Özbekistan Özbekçede "O'zbekiston" diye adlandırılır.
 • Özbekistan'ın başkenti Taşkent'tir.
 • Özbekistan'a gittim.
 • Özbekçe konuşurum.
 • O, şimdi restoranda Özbek pilavı yiyor.
 • Bana Özbek gibi geldin.
 • Siz hiç Özbekistan'a gittiniz mi?
 • Sysko, yarın Özbekçe harf çevirisini onaracak mısın?
 

Özbek tanımı, anlamı:

Türk : Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, Türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan halk ve bu halktan olan kimse.

Halk : Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Yaratma.

Özbek pilavı : Havuç, et, üzüm karıştırılarak yapılmış olan pirinç pilavı.

Özbekçe : Bu Türkçeyle yazılmış olan. Özbek Türkçesi.

Cumhuriyet : Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. Cumhuriyet altını.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Batı : Yeryüzündeki başlıca dört yönden güneşin battığı yön, gün batısı, günindi, garp, mağrip, doğu karşıtı. Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, Garp, Doğu karşıtı. Güneşin 22 Mart'ta ve 23 Eylül'de battığı nokta. Bulunulan yere göre güneşin battığı yönde olan bölge, garp. Siyasal anlamda Avrupa ve Kuzey Amerika.

Türki : Türkçe. Türkle ilgili.

Bölge : Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye. Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka.

Orta : Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Yeniçeri Ocağında tabur. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. Ne uzun ne kısa, midi. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. Orantı. Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Ne büyük ne küçük, midi. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. İyi ile kötü arasındaki durum.

Asya : Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri.

Özbekkan : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Özbek soyundan gelen kimse.

Diğer dillerde Özbek anlamı nedir?

İngilizce'de Özbek ne demek? : [Uzbeks] n. Uzbek

Almanca'da Özbek : n. Usbeke

adj. usbekisch

Rusça'da Özbek : adj. узбекский

npr. узбек (M)