Cumhuriyet nedir, Cumhuriyet ne demek

Cumhuriyet; kökeni arapça dilinden gelmektedir.

 • Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.
 • Cumhuriyet altını

"Cumhuriyet" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'tür."

Cumhuriyet isminin anlamı, Cumhuriyet ne demek:

Erkek ismi olarak; Halkın egemenliği kendi elinde tuttuğu devlet biçimi.

İngilizce'de Cumhuriyet ne demek? Cumhuriyet ingilizcesi nedir?:

republic

Almanca'da Cumhuriyet ne demek?:

republik

Fransızca'da Cumhuriyet ne demek?:

république

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Afyon ili, Çay ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Ordu ili, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. İstanbul şehrinde, Mahmutşevketpaşa nahiyesine bağlı bir bölge. Elâzığ kenti, Başyurt bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Malatya kenti, Yeşilyurt belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Diyarbakır kenti, Pirinçlik nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Sivas ilinde, Yavu nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Eskişehir kenti, merkez belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. Samsun kenti, Çarşamba ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi. Hatay şehrinde, Reyhanlı ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim yeri. Balıkesir şehri, Manyas belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Gaziantep ilinde, Doğanpınar bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi. Afyon şehrinde, Dombayova bucağına bağlı bir yer.

 

Cumhuriyet hakkında bilgiler

Cumhuriyet, hükûmet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının zıttıdır.

Cumhuriyet kelimesi Arapça kökten 18. yüzyılda Osmanlı Türkçesinde türetilmiş bir isimdir. Arapça cumhur kökü "bir araya toplanma, topluluk oluşturma", bu kökten türeyen cumhūr ise "cemiyet, toplum, kamu" anlamına gelir. 18. yüzyıl Avrupa'sında monarşi ile yönetilmeyen Hollanda, İsviçre (ve 1789 Devrimi sonrasında Fransa) gibi ülkeleri tanımlayan Latince respublica ile Fransızca république sözcüğünün Türkçe çevirisi olarak benimsenmiştir.

Latince res publica klasik kullanımda "kamusal olan" anlamındadır. Bir topluluğa onların birleştirmek suretiyle halk olma özelliğini kazandıran, kamusal nesne anlamına gelir. Bu hal monarşiye karşı, devlet başkanının halk tarafından seçildiği ve halk iradesince meşrulaştırıldığı devlet şekli anlamında kullanılmıştır. Osmanlı Devletinde cumhuriyet fikri ilk kez 1870'li yıllarda Genç Osmanlılar ve Mithat Paşa tarafından (açıkça savunulmaksızın) tartışılmıştır.

 

Cumhuriyet kavramı genel olarak temsili demokrasinin uygulanmasını ifade eder. Federasyonların da Cumhuriyet olarak anıldığı durumlara da rastlanır (Örneğin; Federal Almanya Cumhuriyeti). Federasyonlarda tercih edilen daha çok Başkanlık Sistemidir. Ancak bu da kesin bir kural değildir. Başkanlık Sistemi ayrı bir kategori olarak ele alındığında Cumhuriyetler genel olarak ikiye ayrılır.

Cumhuriyet ile ilgili Cümleler

 • Orta Afrika Cumhuriyetine Sango dilinde "Ködörösêse tî Bêafrîka" denilmektedir.
 • Cumhuriyetçi misin?
 • Sen neden bir cumhuriyetçisin?
 • Ben hep bir Cumhuriyetçi oldum.
 • Çin Cumhuriyeti, demokratik bir devlettir.
 • 90'lı yıllarda; İrlanda, Macaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İsviçre ve Gürcistan'da ölüm cezası kaldırıldı.
 • Cumhuriyet hükümeti, kriz planını değiştirmeyi tartıştı.
 • Cumhuriyet Günü 26 Ocak'ta kutlanmaktadır.
 • Cumhuriyetçi liderler suçlamayı reddetti.
 • Cumhuriyet Bayramı yirmi altı Ocakta kutlanır.
 • Çek dilinde Çek Cumhuriyetine "Česká republika" denilir.
 • Cumhuriyetçi aday seçimi kazandı
 • Çek Cumhuriyetinde asgari ücret nedir?
 • Cumhuriyetçi aday seçimi kazandı.

Cumhuriyet kısaca anlamı, tanımı:

Yönetim : Yönetme işi, çekip çevirme, idare. Dümen.

Biçim : Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Biçme işi. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil.

Cumhur : Halk. Topluluk.

Cumhuriyet altını : Üzerinde Atatürk portresi bulunan, 22 ayar tam altın, cumhuriyet, tam altın.

Cumhuriyet bayramı : 29 Ekim 1923'te kurulan cumhuriyeti kutlamak üzere yasayla kabul edilmiş olan bayram, ulusal bayram.

Türk cumhuriyetleri : Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden Türk soylu Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan devletleri.

Cumhuriyetçi : Cumhuriyet yanlısı olan, cumhuriyetperver.

Cumhuriyetçilik : Cumhuriyetçi olma durumu, cumhuriyetperverlik.

Cumhuriyetperver : Cumhuriyetçi.

Millet : Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus. Benzer özellikleri olan topluluk. Bir yerde bulunan kimselerin bütünü, herkes.

Egemen : Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim. Sözünü geçiren, üstünlük kazanan.

Aracı : Ara bulucu. İki şey arasında bağlantı kuran kimse, vasıta. İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt, komprador.

Altın : Bu elementten yapılmış. Üstün nitelikli, değerli. Atom sayısı 79, atom ağırlığı 196,9 olan, 1064 °C'de eriyen, kolay işlenen, yüksek değerli, paslanmaz element, zer (simgesi Au). Altından yapılmış sikke.

Başkan : Bazı ülkelerde devletin ve hükûmetin başı. Bir topluluğun, bir toplantının veya bir derneğin başında bulunan kimse, reis, reis bey.

Halk : Yaratma. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri. Bir ülkedeki yurttaşların bütünü, kamu. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların bütünü, ahali. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu.

Taraf : Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Yön, yan, doğrultu. Yöre, yer. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Bir şeyin belli bölümü, kısmı.

Cumhuriyet : Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. Cumhuriyet altını.

Cumhuriyet altınları : Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından 1924 yılında alınan bir kararla 1925 yılında basılan altın para.

Cumhuriyet dönemi yazını : Cumhuriyet çağında doğup gelişen dil, biçim, konu bakımından yalınlığa ve halkçılığa yönelen yepyeni bir yazın akımı. Atatürk devrimleri toplumumuza yeni düşünceler kazandırmış, yepyeni bir yaşam yolu açmıştır. Yıkılan Osmanlı İmparatorluğu yerinde genç bir Türk devleti kuruluyordu. Harfler değişmişti. Türk dili yeni bir devrimle Osmanlıcadan büsbütün uzaklaşıyordu. Sanat alanı, bu oluşlara ilgisiz kalamazdı. Batı'da da XX. yüzyılın doğurduğu yenilikler birbirini kovalıyordu. Bizde de böyle oldu. Yepyeni bir anlayışla yeni bir yazın başladı. Roman türü bütünüyle gerçeğe, köy yaşantısına döndü. Koşuklarda eskinin temel saydığı ölçü, uyak kalmadı. Bu çağın ilk yenicilerinin sanat anlayışı "Garip"in önsözünde açıklanmıştır. Bu yüzden Orhan Veli ile Garip'te şiirleri toplanan ozanlara "Garipçiler" deniliyordu. Yenileşme hızlandı. Genç ozanlar birbirlerine benzemeyen örnekler verdiler. Bunların önde gelenlerine "İkinci Yeniciler" deniyor.

Cumhuriyet muhafızları : (ırak)

Cumhuriyet savcısı : Adalet Bakanlığına bağlı, devlet adına suçları kovuşturmak ve ceza yargılarını yerine getirmekle görevli kimse.

Cumhuriyet savcısının katılmasını isteme : Kişisel yakınmaya bağlı suçlarda, önceden C. Savcısına bir dilekçe ile başvurularak davaya katılmasını isteme.

Diğer dillerde Cumhuriyet anlamı nedir?

İngilizce'de Cumhuriyet ne demek? : [Cumhuriyet] n. republic, form of government in which citizens hold the power to elect their representatives, nation in which citizens elect their representatives

Fransızca'da Cumhuriyet : république [la]

Almanca'da Cumhuriyet : n. Freistaat, Republik

adj. republikanisch

Rusça'da Cumhuriyet : n. республика (F)

adj. республиканский