View access report türkçesi View access report nedir

  • Access raporunu görüntüle.

View access report ingilizcede ne demek, View access report nerede nasıl kullanılır?

View : Bakış. Muayene etmek. İncelemek. Bireyin belli bir konudaki bakış açısı ve anlayış biçimi. Düşünce. Gözetim. Görünüm. Kanı. Görüş. Üzerinde düşünmek.

Access : Bir veri saklama ortamında, veri okuma ya da yazma işlemini gerçekleştirmek üzere, adresi verilen yeri fiziksel olarak bulma. Kullanma. Bilgisayar sistemine girip bilgi almak izni (bilgisayar). Erişim. Hastalık nöbeti. Geçit. Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır. Yanaşmak. Giriş. Kullanma hakkı.

Report : Nakletmek. İhbar etmek. Borsada erteleme. Anlatmak. Söylemek. Rapor sunmak. Haber vermek. Her tür konu üzerinde yapılan izleme, inceleme ve denetleme sonucunda düzenlenen belge. Rapor etmek. Rapor vermek.

View access form : Access formunu görüntüle.

Create microsoft access report : Microsoft access raporu yarat.

Microsoft access report shortcuts : Microsoft access rapor kısayolları.