Yalaka nedir, Yalaka ne demek

  • Dalkavuk
  • Arsız, sırnaşık.

Yerel Türkçe anlamı:

Çıkarcı

Çok gezen, sürtük.

7.bk.yalah, yalak (II)-4.

[Bakınız: yalah, yalak]

[Bakınız: yalah, yalak]

Dönek.

Sürtük.

[Bakınız: -yalak]

Dalkavuk.

Geveze

Sırnaşık, eğitimsiz

[Bakınız: yalah, yalak]

[Bakınız: yalacan]

Açgözlü, bedavacı, asalak, arsız.

6.bk. yalah, yalak (II)-

ikiyüzlü, tutarsız kimse

Geveze, boşboğaz, söz taşıyarak arabozan.

[Bakınız: yalah, yalak]

Her işe burnunu sokan.

[Bakınız: yalah, yalak]

Yalaka anlamı, kısaca tanımı:

Yalaka olmak : Dalkavuklaşmak. arsızlaşmak.

Yalak : Buz yalağı. Akan suyun çevreye sıçramasını veya akıp gitmesini önlemek için çeşme, musluk vb.nin altına konulan delikli taş tekne. Boşboğaz, söz taşıyan. Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap.

Dalkavuk : Saraylarda devlet büyüklerini nükteli sözlerle eğlendiren kimse. Kendisine çıkar sağlayacak olanlara aşırı bir saygı ve hayranlık göstererek yaranmak isteyen kimse, huluskâr, yağcı, yalaka, yağdanlık, yalpak, yaltak, yaltakçı, kemik yalayıcı, çanak yalayıcı.

Arsız : Açgözlü davranan (kimse). Kolayca üreyebilen (bitki). Utanması, sıkılması olmayan, yılışık, yüzsüz (kimse).

Sırnaşık : Can sıktığına, rahatsız ettiğine aldırmadan bir kimseden sürekli, yalvarırcasına istekte bulunan ve bu isteğinde direnen (kimse). Rahatsız eden, sıkıntı veren. Yapmacık.

Yalakacı : Bulduğu şeyi, bulduğu yerde yiyen, pisboğaz köpek.

 

Yalakalık : Dalkavukluk. Dalkavukluk. Sürtüklük.

Yalakalık etmek : yaranmak amacıyla aşırı derecede dalkavukluk etmek. Gevezelik etmek. Dalkavukluk etmek.

Yalaka ile ilgili Cümleler

  • İlk hastalandığım zamanları hatırlıyor musun, bana yalakalık yapanlar yalamalar etrafımda çoktu.
  • O yalaka ve sahtekar komutanın yanında ağlamamalıydım.
  • Ali Mary'nin odaya doğru yürüdüğünü gördüğünde yalakalık yaptı.
  • Bu bana yalakalık yaptırdı.

Diğer dillerde Yalaka anlamı nedir?

İngilizce'de Yalaka ne demek? : adj. adulatory, canine, smarmy

n. adulator, cringing, lackey, lickspittle, arse licker [sl.]

Almanca'da Yalaka : Schmeichler, Kriecher