Yay nedir, Yay ne demek

Yay; bir gök bilimi terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de özel olarak kullanılır.

 • Ok atmaya yarayan, iki ucu arasına kiriş gerilmiş, eğri ağaç veya metal çubuk.
 • Bir çember üzerindeki iki nokta ile bu nokta arasındaki çember parçası.
 • Keman, viyolonsel vb. çalgılarda sürterek titreşim yoluyla ses çıkarmaya yarayan parça
 • Bir eğriden alınan parça.
 • Zemberek.
 • Farklı amaçlarla çeşitli biçimlerde yapılmış olan esnek parça.
 • Zodyak üzerinde Akrep ile Oğlak arasında bulunan takımyıldızın adı.
 • Hallacın pamuk veya yünü atmak için tokmak yardımıyla kullandığı araç.

"Yay" ile ilgili cümle

 • "Karınları hallaç yayından kopup fırlamış gibi beyaz." - R. H. Karay
 • "Sadağını ve yayını kepenek altında dikkatlice tutuyordu." - N. Atsız
 • "Araba yayı. Kilidin yayı. Kanepenin yayı."

Yerel Türkçe anlamı:

Kemençede, tellerin bağlandığı tahta.

Yaz mevsimi

Pamuk atmada kullanılan, yay biçiminde bir araç.

Yaz mevsiminin, 20 Mayıs ile 15 Haziran arasındaki bölümü.

Yaz.

Ay.

Bir fizik terimi olarak tanımı:

Çember, elips, parabol gibi ağrilerin bir parçası.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Bu eşyapılılığı kuran işlev.

Bir ilingesel uzayda, gerçek eksenin bir kapalı aralığına ilingesel eşyapılı olan altküme.

 

Türetilebilen ve türevi sürekli olmasına karşın sıfıra eşit olmayan f (…)işlevi.

Zanaat Ticaret alanındaki sözlük anlamı:

Hallaçtaki ağaç kısım. (*Yalvaç -Isparta; *Bor -Niğde; Yukarıbozkuyu -Adana)

Diğer sözlük anlamları:

Yaz, sıcak mevsim.

Yay isminin anlamı, Yay ne demek:

Erkek ismi olarak; Ok atmaya yarayan, iki ucunun arasına kiriş gerilmiş eğri ağaç veya metal çubuk. Yaz, sıcak mevsim.

Geomteri'deki kelime anlamı:

[Bakınız: Çap]

Yay, çemberin herhangi bir parçasıdır.

Gök bilimleri ve Uzay alanındaki anlamı:

Bir takım yıldızın ve bir burcun adı; Yay burcu, Yay takımyıldızı.

Bilimsel terim anlamı:

Esnek metal parça.

Yumrukoyuncularının bilek, pazı, sırt va omuz kasların kuvvetlendirmek için kullandıkları değişik büyüklükte ve çapta, uçları kulplu yay.

İngilizce'de Yay ne demek? Yay ingilizcesi nedir?:

arc, spring, feather, sagittarium, sgr (sagittarii)

Fransızca'da Yay ne demek?:

arc, arcade

Osmanlıca Yay ne demek? Yay Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

kavis

Yay hakkında bilgiler

Yay şu anlamlar gelebilir.

Yay anlamı, kısaca tanımı:

Yay gibi : Eğri. çok gergin.

Yay ayraç : Cümle içinde geçen bir sözü metin dışı tutmak için o sözün başına ve sonuna getirilen noktalama işaretinin adı, parantez, mutariza "( )".

 

Yayçizer : Pergel.

Yay kabzası : Ok yaylarının elle tutulan, şişkince olan orta kısmı.

Yay kolu : Ok yaylarının esneyen uçlarının her iki yanı.

Halka yay : Boru anahtarının iyi tutmasını sağlayan ve çevreyle anahtar kolu arasına konulan sarmal yay.

Elektrik yayı : Birbirine değmeyen iki kömür çubuk arasında elektrik akımı sırasında oluşan yay biçimindeki ışık.

Gece yayı : Güneşin gök küresinde bir gün boyunca çizdiği çemberin ufuk altında kalan parçası.

Gün yayı : Güneş'in gök küresinde bir gün boyunca çizdiği çemberin ufuk üstünde kalan parçası.

Keman yayı : Kemana takılıp ses vermeyi sağlayan tel, arşe.

Refleks yayı : Uyarının alınması, duyu siniri ile merkeze iletilmesi, merkezden verilen cevabın motor sinir ile kasa aktarılması sonucunda meydana gelen bir sinir sistemi mekanizması.

Zemberek : Hayvan sırtında taşınabilen küçük top. Çelik veya pirinçten yapılmış ok. Kapılara takılan yaylı kapama düzeneği. Saatlerin çeşitli parçalarını harekete geçiren bölüm, yay.

Bir : Sadece. Bu sayı kadar olan. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Bir kez. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Aynı, benzer. Sayıların ilki. Beraber. Ancak, yalnız. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Tek. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer.

Parça : Güzel, alımlı kız veya kadın. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey. Pasaj. Nesne. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Müzik eseri. Tane. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül.

Yay ayarlayıcısı : Sıra bağlanmış elektromanyetik düzenlerle yay ayarını sağlayan aygıt.

Yay ayı : Yaz.

Yay bağlantılı uzay : Dilemsel (…)noktaları için x noktasını y ye bağlayacak biçimde bir yay varlayan X ilingesel uzayı.

Yay bağrı : Kemanın göğsü.

Yay bileşeni : [Bakınız: yol bileşeni]

Yay çeliği : Yay yapımında kullanılan yüksek karbonlu (<% 0.7 çelik.

Yay dirsek : Suyun rahat akması için geniş yay biçiminde yapılmış dirsek.

Yay esnekliği : Bağımlı ve bağımsız değişkenlerdeki değişmelerin büyük olması durumunda; her bir değişkenkendeki farkın o değişkenin değişimden önceki ve sonraki değerlerin ortalamasına bölünmesiyle bulunan oransal değişmelerin birbirine bölünmesiyle hesaplanan, diğer bir deyişle iki nokta arasındaki noktanın esnekliği.

Yay evi : Sayfiye, yazlık ev.

Yay ınan : Yağı ile

Yay ile ilgili Cümleler

 • Galaksinin Yay ve Kahraman kolları binlerce yıl keşfedilmemiş olarak kaldı.
 • Galaksinin Yay ve Perse takım yıldızı bölümleri binlerce yıl keşfedilmemiş olarak kaldı.
 • Koyomi bir yay ve oklar satın aldı.

Diğer dillerde Yay anlamı nedir?

İngilizce'de Yay ne demek? : [St. Anthony Airport] v. broadcast, circulate, convey, deploy, diffract, diffuse, disperse, disseminate, dissipate, distribute, divulge, emit, evolve, exhale, extend, exude, fling off, float, give forth, give off, give out, hawk, inspire, noise about, noise abroad

n. Archer, Sagittarius

n. arc, arch, bow, coil, coil spring, release, spring; string

Fransızca'da Yay : arc [le], balancier [le], ressort [le]

Almanca'da Yay : n. Bogen, Feder, Flitzbogen

Rusça'da Yay : n. лук (M), пружина (F), рессора (F), дуга (F), смычок (M)

npr. Стрелец {астр.} (M)