Yuan türkçesi Yuan nedir

  • Çin'in resmi para birimi.
  • Yuan (finlandiya terimi).
  • Çin para birimi.

Yuan ile ilgili cümleler

English: Our pilaf is four yuan.
Turkish: Pilavımız dört yuandır.

English: There are many more yuan millionaires in the world than euro millionaires.
Turkish: Dünyada avro milyonerlerinden daha çok yuan milyonerleri var.

English: 5000 yuan is a lot of money.
Turkish: 5000 yuan çok paradır.

English: Kublai Khan established the Yuan Dynasty in 1271.
Turkish: Kubilay Han Yuan Hanedanı'nı 1271 yılında kurmuştur.

English: "30 Yuan is far too expensive for that little room", he thought.
Turkish: " Bu kadar küçük oda için 30 Yuan çok pahalı," diye düşündü.

İngilizce Yuan Türkçe anlamı, Yuan eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Yuan ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Jiao : Çin'de alt para birimi (10 jiao bir yuana eşittir).

Dynasty : Han soyu. Soy. Tarihe geçmiş bir ataya dayanan soy. Sülale. Hansoyu. Hanedan. Köklü aile. Temiz soy.

Yuan synonyms : chinese monetary unit, mongol dynasty, yuan dynasty, kwai.