Çöğürcü nedir, Çöğürcü ne demek

  • Çöğür (I) çalan kimse

Bilimsel terim anlamı:

Çöğür denilen sazla, türküler ve destanlar söyleyen saz ozanı.

Çöğürcü anlamı, kısaca tanımı:

Çöğür : Tohumdan yetişmiş küçük fidan. İri gövdeli, kısa saplı bir tür halk sazı. Maydanozgillerden bir tür dikenli yaban bitkisi.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.