Övünmek nedir, Övünmek ne demek

  • Bir niteliği sebebiyle kendini yücelmiş sayarak bundan abartmalı bir biçimde söz etmek, iftihar etmek
  • Kendi kendini övmek.

"Övünmek" ile ilgili cümle

  • "Yaptığı fedakârlıktan övünüyor diye kadına kızardık." - A. Gündüz
  • "Sonra oyuncakları ile övünen bir çocuk gibi gülümseyerek ilave ederdi." - Y. K. Karaosmanoğlu

Övünmek tanımı, anlamı:

Övünmek gibi olmasın : Kendini övmeye hazırlanan kimselerce, övünmesini hoş göstermek veya alçak gönüllü görünebilmek için kullanılan bir söz.

Övünme : Övünmek işi, kıvanç, iftihar.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Bundan : Bu nedenle.

Abartmalı : Abartılı.

Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Biçme işi. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Herhangi bir şeyin benzeri. Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu.

İftihar : Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç.

Övmek : Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena etmek, yermek karşıtı.

 

Kendi : Yaptığı, giriştiği bir işte başkalarının herhangi bir etkisi bulunmadığını belirten bir söz. Kişinin özel olarak vurgulandığını anlatan bir söz. "Kendisi, kendileri" biçiminde bazen saygı duygusuyla veya söz konusu olanları amaçlayarak "o" ve "onlar" yerine kullanılan bir söz. İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını anlatmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat.

Övünmek gibi olmasın : kendini övmeye hazırlanan kimselerce, övünmesini hoş göstermek veya alçak gönüllü görünebilmek için kullanılan bir söz. İlgili cümle: "Övünmek gibi olmasın, sesim güzeldir"

Diğer dillerde Övünmek anlamı nedir?

İngilizce'de Övünmek ne demek? : v. praise oneself, boast, be proud, vaunt, pride oneself on, plume oneself upon, brag, crow, exult, gas, glory, pique oneself on smth., plume oneself on, sport, vapor, vapour [Brit.], talk big

Fransızca'da Övünmek : se glorifier, se piquer, se réclamer, se vanter, triompher

Almanca'da Övünmek : v. angeben: sich angeben, prahlen

Rusça'da Övünmek : v. гордиться, хвалиться, похваляться, хвастаться, чваниться, хвалить, похвалиться, похвастаться, хвастать, похвалить