I think therefore i am türkçesi I think therefore i am nedir

  • Düşünüyorum o halde varım.
  • Düşünüyorum öyleyse varım.

I think therefore i am ingilizcede ne demek, I think therefore i am nerede nasıl kullanılır?

I : Romen rakamları dizisinde 1 sayısı. Ben. İngiliz alfabesinin dokuzuncu harfi. İyodun simgesi. İ harfi. İngilizce alfabenin dokuzuncu harfi.

Think : Aklından geçirmek. Aklı almak. Saymak. Anmak. Tasavvur etmek. Beklemek. Zannetmek. Hatırlamak. Düşünmek. Fikirleşmek.

Therefore : Bu yüzden. Bu sebeple. Bu cihetle. Böyle olunca. Onun için. Bu nedenle. Therefore he put on his pullover. Bundan dolayı. Bunun için. Bu sebepten.

Am : Birleştirmek. Birleşmek. Um. Öö. Amerisyumun simgesi. Olmak. Öğleden önce. Üm. -im. Radyo dalgası içindeki değişimler yoluyla yayın (elektrik).

I think : Düşündüm ki. Bana kalırsa. Galiba. Bu benim fikrim. Sanırım. Kanımca. Bence.

If i am not mistaken : Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Yanılmıyorsam eğer. Yanılmıyorsam.

I think this is my seat : Sanırım bu benim koltuğum.

As far as i am concerned : Gördüğüm kadarıyla. Bana kalırsa. Bana gelince. Yanlış hatırlamıyorsam. Bence. Bildiğim kadarıyla. Anladığım kadarıyla. Bana gelirse.

I think it was your fault : Sizin hatanız olduğunu düşünüyorum.

I think not : Sanmıyorum. Sanmam. Öyle düşünmüyorum. Hiç sanmam. Öyle olmasa gerek.