Interested in a thing türkçesi Interested in a thing nedir

  • Bir şeye meraklı.

Interested in a thing ingilizcede ne demek, Interested in a thing nerede nasıl kullanılır?

Interested : İlgili. Çıkar gözeten. Meraklı.

In : İç. Dahili. Mevsimi gelmiş. Gelmiş olan. İçine. İktidardaki. Çok moda olan. Tutulan. İçeri doğru yönelen. İçeri.

A : Amperin simgesi. Atom ağırlığı. (herhangi) bir. İngiliz alfabesinin birinci harfi. Belirli bir tür veya nitelikteki. Argonun simgesi. En iyi kaliteyi simgeleyen harf. En yüksek not. La (müzik terimi). Herhangi bir.

Thing : Canlı. İhtiyaç. Konu. Yaratık. Gerekli şey. Olay. Mevcudiyet. Giysi. Kimse. Kişi.

Interested in : İle ilgili. Merak salan. Meraklı. … ile ilgili.

Be a thing of the past : Tarih olmak. Tarihe karışmak. Bir şey artık geçmişe ait bir şey olmak. Mazi olmak.

Decide for a thing : Birşeyin lehinde karar vermek.

Fall back upon a thing : Sığınmak. Güvenmek.

Decide against a thing : Birşeyin aleyhinde karar vermek.