Interested in türkçesi Interested in nedir

  • … ile ilgili.
  • İle ilgili.
  • Meraklı.
  • Merak salan.

Interested in ile ilgili cümleler

English: A lot of people are interested in camping.
Turkish: Birçok insan kampla ilgileniyor.

English: Ali and Mary aren't interested in buying a house with a pool.
Turkish: Ali ve Mary havuzu olan bir ev satın almakla ilgilenmiyorlar.

English: Ali became interested in music because his neighbor was quite a musician.
Turkish: Ali tam bir müzisyen olan komşusundan dolayı müzikle ilgileniyordu.

English: A lot of folks find cars interesting, but I'm not interested in them at all.
Turkish: Bir sürü insan arabaları ilginç buluyor fakat ben onların hiç biriyle ilgilenmiyorum.

English: Ali became deeply interested in art history.
Turkish: Ali sanat tarihi ile son derece ilgilenmeye başladı.

Interested in ingilizcede ne demek, Interested in nerede nasıl kullanılır?

Interested : Çıkar gözeten. İlgili. Meraklı.

In : Dahili. İçeri doğru yönelen. Tutulan. Da. Halinde. İçeriye. İçinde. İçeri. Çok moda olan. İç.

Interested in a thing : Bir şeye meraklı.

Be interested in : İlgi duymak. -e meraklı olmak. İlgi göstermek. İlgilenmek. Alaka duymak. İlgisi olmak. İle ilgilenmek. Alakadar olmak. İlgili olmak. -e ilgi duymak.

Become interested in : Merak sarmak.

 

I am interested in hunting : Avlanmayı seviyorum.

I am interested in fishing : Balık tutmayı seviyorum.

İngilizce Interested in Türkçe anlamı, Interested in eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Interested in ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Re : Konu. Geri. Geriye. Re. Tekrar. Restriksiyon enzimi. Yeniden. Renyumun simgesi.

Pertaining to : -e ile ilgili olarak. Yakışan. Uyan. -e uyan.

Associated with : Birleştirmek veya birleşmek. İle birlikte. Bağlı. İlişkilendirilmiş. İşbirliği yapmak. İle. İlişkili. İlişkili öğe. İttifak yapmak.

Bug : Gıcık etmek. Hata ya da güçlük. Tahtakurusu. Gizli dinleme aygıtı yerleştirmek. Can sıkmak. Merak. Tutku. Dinleme cihazı. Mikrop.

Of : Hakkında. Karşı. -dan. Den. In. -in. -nin. -den. Li.

Awestruck : Korkulu. Huşu içinde. Korkmuş. Dehşete kapılmış. Dehşet içinde. Hayran kalmış.

Relative to : Ait. -e dair. Neye göre. İle ilgili olarak. Hizalama türü. Göreli. -e ilişkin. Hakkında. Göreli olduğu.

Connoisseur : Mütehassıs. Uzman. Eksper. Ehil. Duayen. Usta. Erbap.

With : Yanına. Birlikte. İle. Beraber. -la. Sayesinde. Li. Beraberinde. -e karşın.

Curious : Nadir. İlginç. Bilmek isteyen. Görülmemiş. Garip. Her şeye burnunu sokan. Herkesin işine karışan. Mütecessis. Ender. Tuhaf.

Interested in synonyms : towards, addicting, buff, amateurs, buffs, amateur, bugs, in respect to, regarding, apropos of, anxious, connoisseurs, aficionado, concerning, addicted, has to do with, curious person, apropos, with relation to, addict.