Inviable türkçesi Inviable nedir

  • İnviabl.
  • Yaşamaz.

Inviable ingilizcede ne demek, Inviable nerede nasıl kullanılır?

Inviably : Yaşamaz bir halde.

Invidious : Kıskandırıcı. Hatır kırıcı. Gücendirici. Tiksindirici. Kırıcı. Haksız.

Invidiously : Tiksindirici bir biçimde. Hakaret edici bir şekilde. Kızgınlığa neden olan bir şekilde. Haksız yere. Ayrımcı bir şekilde. Kıskandırıcı bir şekilde. Kırıcı bir şekilde. Nefret dolu bir şekilde. Gücendirici bir şekilde.

Invidiousness : Haksızlık. Kırıcılık. Kışkırtıcılık.

Invigilate : Gözcülük etmek. Sınavda gözetmenlik yapmak. (sınavda) gözcülük etmek. Sınavda gözcülük etmek.

Invigoration : Harekete geçirme. Uyarma. Güçlendirme. Kuvvetlendirme. Diriliş. Canlandırma.

Invigoratingly : Uyarıcı bir şekilde. Harekete geçirerek. Canlandırıcı bir şekilde.

Invigorated : Canlandırılmış. Harekete geçirilmiş. Canlı. Zindelik verilmiş. Hareketlendirilmiş. Enerji verilmiş. Güçlendirilmiş. Uyandırılmış.

Invigorate : Yaşam bulmak. Canlandırmak. Hayat bulmak. Güçlendirmek. Kuvvetlendirmek. Dinçleştirmek. Canlılık kazandırmak.

Invigorating : Canlandırıcı. Canlı. Canlandırma.

İngilizce Inviable Türkçe anlamı, Inviable eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Inviable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Infrared : Kızıl ötesi. Kızılberisi. Kızılötesi ışın. Kızılötesi. Kırmızı ötesi. Enfraruj. Bilgisayar, fizik, kimya alanlarında kullanılır. Kırmızı ışıktan daha düşük titreşim sayılı, daha uzun dalgalı ışık. gözle görünmeyen ışınım. Elektromıknatıssal dalgaların görünge aralığında kırmızı rengin ötesinde yer alan ve dalga boyu yaklaşık 10-3 -7 .10-7m, sıklığı 3 . 10" - 4.1014 s-1 olan bölge. Kızılaltı ışık.

Concealed : Saklı. Gizli. Gizlenmiş. Gizlenen. Görünmez. Mektum. Nihan.

Imperceptible : Farkedilmez. Hissedilmez. Hissedilemez. Farkedilemez. Duyumsanamaz. Sezilemez. Görülmez. Görülemez. Seçilmez. Duyulmaz.

Predictable : Önceden bildirilebilir. Öngörülebilir. Önceden kestirilebilir. Tahmin edilebilir.

Undetectable : Algılanamaz. Keşfedilemez. Ayırt edilemez. Ortaya çıkarılamaz. Farkedilemez. Saptanamaz. Tespit edilemez.

Nonvisual : Görsel olmayan. Görülmeyen. Görünmeyen. Görünmez.

Ultraviolet : Morötesi. Bilgisayar, fizik, kimya, uzay alanlarında kullanılır. Ultraviyole. Mor ötesi radyasyonu. Mor ötesi. Uv. Ültraviyole. Morötesi ışık. Morüstü. Dalgaboyu mor renkli ışığınkinden daha kısa (yaklaşık 4000 a° dan küçük) olan ışık.

 

Out of sight : Gözden uzak. Kazık marka. Görüş alanı dışındaki. (fiyat) fahiş. Gözden kayıp. Görünmez. Fahiş. Zil zurna sarhoş.

Hidden : Yaşırın. Mektum. Gizli saklı. Saklı. Masun. Kuytu. Kapalı. Gömülü. Gizlenmiş.

Camouflaged : Kamufle etmek. Kamufle edilmiş. Kamufle. Gizlemek.

Inviable synonyms : unperceivable, unseeyn, occult, unseeable, lightless, covert.

Inviable zıt anlamlı kelimeler, Inviable kelime anlamı

Unpredictable : Önceden bilinmez. Sonu belli olmayan. Sonu bilinmez. Ne yapacağı belli olmaz. Sağı solu belli olmaz. Tahmin edilemez. Öngörülemez. Sonu bilinmeyen. Önceden kestirilemeyen. Önceden kestirelemez.

Visible : Görünen. Gözle görülebilir. Gözle görülür. Peyda. Görünür. Açık. Mevcut. Göze çarpan. Belli. Gözle görünen.

Perceptible : Farkedilebilir. Kavranabilir. Duyuş. Sezilebilir. Duyulur. Anlaşılır. Algılanabilir. Duyulabilir. Somut. Görülebilir.

Inviable antonyms : overt.