Ağacı nedir, Ağacı ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Ağabey, büyük erkek kardeş.

Zakkum.

Ağacı ile ilgili Cümleler

 • Tom'un, laleleri meşe ağacının yanına dikeceğini sanıyordum.
 • Ağacın arkasına saklandınız.
 • Ağacın altında uyuyakaldı.
 • Ağacın ölü dallarını budadı.
 • Noel ağacını süsleyelim.
 • Evimin arka tarafında eskiden bir kiraz ağacı vardı.
 • Ağacın arkasına saklandılar.
 • Ağacın arkasına saklandın, değil mi?
 • Tung ağacı zehirlidir.
 • Ağacın altında kestirdi.
 • Bu büyük ağacı tek başına kestiğin doğru mu?
 • Ağacın arkasına saklandı.
 • Ağacın arkasına saklandın.

Ağacı ile ilgili Atasözü veya Deyim

ağacı kurt, insanı dert yer : “kurt ağacı nasıl içten içe kemirirse dert de insanı içten içe yer bitirir” anlamında kullanılan bir söz.

ağacın kurdu içinde olur : “bir topluluğu çökertecek olan şey yine kendi içinden çıkar” anlamında kullanılan bir söz.

aklına geleni işleme, her ağacı taşlama : “sonunu düşünmeksizin aklına eseni yapan, herkese sataşan kimse bu davranışının büyük zararlarını görür” anlamında kullanılan bir söz.

darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz : “kötü gereçle iyi iş görülemez” anlamında kullanılan bir söz.

halayıktan kadın olmaz, gül ağacından odun : “her şey, kendisinden beklenen görevi yapabilecek niteliklere sahip olmalıdır” anlamında kullanılan bir söz.

 

her ağacın meyvesi olmaz : “dışarıdan verimli gibi görünen herkes verimli olmaz” anlamında kullanılan bir söz.

meyveli ağacı taşlarlar : “bilgili, hünerli, işinde başarılı olan kimselere genellikle sataşılır” anlamında kullanılan bir söz.

Ağacı anlamı, tanımı

Ağaç : Meyve verebilen, gövdesi odun veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki. Bu gibi bitkilerin gövdesinden ve dallarından yapılan. Tahta, kereste

Ağacık : Ağabey, büyük erkek kardeş. İşte, şurada. Balıkesir şehri, Burhaniye belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer. Sakarya şehri, Ferizli belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

Ağan ağacı : Zakkum.

Ahtar ağacı : Ayakkabının içini dışına çevirmeye yarayan bir aygıt.

Alkıt ağacı : Düvene oku bağlıyan, enine konulmuş ağaç.

Anduz ağacı : Yabani servi.

Arhun ağacı : Çulhaların bezi dokudukça üzerine sardıkları ağaç, selmen.

Arıstak ağacı : Tavan süpürgesi.

Ayıd ağacı : Tohumu şehveti kesmek için kullanılan bir bitki, beş-parmak.

Bağla ağacı : Değirmen çarkını firenleyen ağaç.

Bakır ağacı : Omuzda bakraçla su taşımak için kullanılan ağaç.

Baobap ağacı : Baobap.

Barut ağacı : Cehrigiller (Rhamnaceae) familyasından, 2-3 m yükseklikte, kabukları müshil olarak kullanılan ağaççıklar. Ciğar.

Baş ağacı : Kağnılarda boyunduruğun çıkmaması için arabanın okundaki deliğe sokulan ağaç.

Bel ağacı : Keten liflerini dolayarak ip, sicim veya halat haline getirmeye yarayan araç. Ağır yük konulduğu zaman, eğrilmeye engel olmak için arabanın altına ve ortasına konulan ağaç. Bel yapmak için kullanılan bir çeşit ağaç. At ve eşeğe palanla odun yüklerken ip takmak için, palanın ortasına geçirilen sopa.

 

Belit ağacı : Meşe ağacı. Pınar ağacı.

Bidek ağacı : Ardıç.

Bor ağacı : Nohut yaprağı gibi yuvarlak yapraklı, sarı çiçek açan ve meyvesi çocuklar tarafından patlatılarak oynanan bir ağaç.

Brezilya gül ağacı : Görünüm ve tonundan dolayı en kıymetli ağaç türlerinden biri olarak kabul edilen, nadir bulunan ve oldukça yüksek maliyetli gül ağacı türü.

Bronş ağacı : Bronşların akciğerler içerisinde dallanmasıyla oluşan ağaca benzeyen yapı, arbor bronkiyalis.

Cerik ağacı : Su kenarında yetişen, yedi sekiz metre yükselen ve kömüründen barut yapılan bir cins ağaç.

Çınar ağacıgiller : Yaprakları basit ya da elsi bölmeli, çiçekleri tek eşeyli ve aşağıya doğru sarkan küre şeklindeki başaklarda bulunan, su kenarlarında, park ve bahçelerde gölgesinden faydalanmak için yetiştirilen, tek evcikli, dünyada 1 cins ve 10 kadar tür ile, ülkemizde de çınar (Platanus orientalis) türü ile temsil edilen yapraklarını döken ağaçlar.

Çıtçıtan ağacı : Çitlenbik ağacı.

Çıtlak ağacı : Çitlenbik.

Çıvgar ağacı : Çıvgara koşulan öküzlerin koşulduğu ağaç: Çıvgar ağacını getir öküzleri koşalım.

Çin tarçın ağacı : Defnegiller (Lauraceae) familyasından, parlak yapraklı, çiçekleri yaprak koltuklarında ya da dal uçlarında bulunan, gövde ve dal kabukları baharat olarak kullanılan bir tür.

Daban ağacı : Üç dört santimetreden kalın tahta, kalas, döşemelik tahta.

Dağdağan ağacı : Karaağaç, çitlenbik ağacı; ahlat ağacı.

Damak ağacı : At, eşeklerin damaklarını kanatmak için kullanılan ağaç.

Defne ağacı : Meyveleri terletici ve idrar söktürücü; yağı, dışarıdan antiparaziter ve yerel irkiltici; yaprakları ise baharat olarak kullanılan defnegiller familyasından bir bitki.

Demir ağacıgiller : Yaprakları dairesel dizilişli, erkek ve dişi çiçekleri ayrı ayrı olan, demir ağacı (Casuarina equisetifolia) türü Batı ve Güney Anadolu'da yetişen, odunu sert olan ve süs eşyası yapımında kullanılan, çok yıllık bitkiler.

Dişbudak ağacı : Yapraklarında reçineli maddeler, tanen ve uçucu yağ; kabuklarında tanen ve glikozitler içeren, enfüzyon (% 5-6’lık) ve dekoksiyon (% 2-3’lük) hâlinde kullanıldığında idrar söktürücü, sürgüt ve süt verimini artırıcı etkisi bulunan ayrıca, kabukları ateş düşürücü ve sürgüt olarak da kullanılan zeytingiller familyasından bir bitki.

Doğum ağacı : Ağaçlarla çocukların gelişimleri arasında bir bağ bulunduğuna ilişkin evrensel inancın uygulanması sırasında, doğan çocukla birlikte dikilen ağaç. karşılığı kutsal ağaç, yaşam ağacı.

Dünya ağacı : İnsanın ve evrenin sürekli olarak yenilenmesiyle ölümsüzlük tasarımına bağlı olan; yeryüzüyle gökyüzü arasında merdiven gibi kullanılan; kökleri yeraltına uzanan, dallarında çocuk ruhlarının eğleştiklerine inanılan efsane ağacı. a. bk. yaşam ağacı.

Düzen ağacı : Arabaya yüklenen ekin saplarının, otların tekere değmemesi için tekerin üzerine konulan ağaç.

Egen ağacı : Huysuz hayvanların ağzına takılan ağaç.

Eğlim ağacı : Tek atlı arabalarda hayvanın iki tarafındaki okların üzerinden geçen eğri, kıvrık ağaç.

El ağacı : Baston, asa.

Elma ağacı : Özodunu kırmızı kahverengi, dışodunu pembe, yılhalkaları belirsiz, hava kurusunun özgül ağırlığı 0,75 gr/cm3 olan dayanıksız bir ağaç.

Endirek ağacı : Kabuğu ve meyvesi kırmızı olan, yaprağı ayva yaprağına benzeyip, yaz, kış dökülmeyen bir çeşit ağaç.

Firfil ağacı : Kavak ağacı.

Gelep ağacı : Eğrilmiş ipleri kelep yapmakta kullanılan bir aygıt.

Gıral ağacı : Akasya ağacı.

Ginko ağacı : Ginkgoaceae familyasından 40 m kadar boylanabilen, yapraklarını döken tabii olarak Kuzey Çin ve Japonya'da yetişen, günümüzde soyu tükenmekte olan bir ağaç türü.

Gücü ağacı : Tezgâhta ipliği ayarlayan tezgâh tarağı.

Gül ağacı : Yoğunluğu ve sağlamlığı nedeniyle kerestesi genellikle gitar klavyelerinde kullanılan, tonu sıcak karakterli, ağır ve yüksek maliyetli bir ağaç.

Hacı ağacı : Arabaya koşulan hayvana takılan ağaç.

Haç ağacı : Arabayı falakaya bağlayan ağaç.

Hayal ağacı : Gerginin üst sol köşesinde bulunan Y biçimindeki destek. Buna bazı tasvirler sıkıştırılır ya da tasvirler bu çatal ağaca dizilir. Karagöz perdesinin arkasında, üst sol köşesinde "Y" harfi biçiminde gereç. Buna kimi tasvirler sıkıştırılır. Peş tahtaya takılır, tasvirler bu çatal ağaca dizilir.

Hayat ağacı : Soy ağacı. Beyinciğin kesitinde dıştaki boz madde bölümüne yayılarak dallanma gösteren ak maddenin oluşturduğu ağaç biçimi. Binaların dış cephelerine işlenen ve uzun ömürlü olmasını sağlayan özel ağaç motifi. Beyinciğin içinde, dik geçen bir kesitte görülen ak ve boz sinir dokusunun meydana getirdiği ağaç biçimindeki oluşum. Beyinciğin corpus medullare'siyle laminae albae'sinin tümüne (beyincik mediyan kesitlerde bir ağaç görünümünde olduğu için bu adı almıştır) verilen ad, arbor vita. Beyinciğin içinde, dik geçen bir keside görülen ak ve boz sinir dokusunun meydana getirdiği ağaç biçimindeki yapı.

Hindistan gül ağacı : Ton açısından brezilya gül ağacına en iyi seçenek oluşturan ve kerestesi üzerinde açık kahverenginde yatay ve kalın damarlar bulunan gül ağacı türü.

Honduras gül ağacı : Açık renkli ve kerestesi gül ağacı türleri içerisinde en düşük maliyetli gül ağacı türü.

Huş ağacıgiller : Bir evcikli, yaprakları almaşlı ve yapraklarını döken, çiçekleri tek eşeyli, ovaryum alt durumlu, meyveleri fındıksı ya da kanatlı fındıksı (samara) tipte, ülkemizde beş cins ve 12 türle temsil edilen bir familya.

Ihlamur ağacı : Ihlamurgillerden, Avrupa ve Kuzey Amerika’da yetişen, tonu yalın karakterli kerestesi pür gitar gövdesi olarak kullanılan, düşük maliyetli, hafif, yumuşak ve kolay işlenebilir bir ağaç.

Istar ağacı : Halı, kilim ve benzerleri şeyler dokunan tezgâh.

Kahve ağacı : Kökboyasıgiller (Rubiaceae) familyasından küçük ağaç formunda, beyaz çiçekli, meyveleri 1-2 tohumlu ve eriksi yapıda, tohumlarından kahve elde edilen, 60 kadar türü olan, Coffea arabica, C.liberica, C.canephora ve C.robusta türlerinin kültürü yapılan bir bitki cinsi.

Kakao ağacı : Kakaogiller (Sterculiaceae) familyasından, her dem yeşil, 30 cm kadar boyunda, 10 cm kadar eninde etli ve açılmayan kapsül tipi meyveleri olan, tohumlarından kakao elde edilen bir tür.

Karar ağacı : Bir karar sürecinde seçenekler, olaylar ve bunlara bağlı olarak elde edilecek sonuçların (ödüllerin) grafiksel gösterimi.

Karçav ağacı : Kağnıya koşulan öküzlerin baş altına gelen çatal ağaç.

Katıl ağacı : Hatıl, payanda, destek.

Kaymak ağacı : Çok süt veren manda, inek.

Kelebek ağacı : Hafif müzik araçları yapımında kullanılan, lifleri düzgün bir ağaç.

Koğuş ağacı : Dağ yamaçlarında yetişen dallarından ok ve yay yapılan bir çeşit ağaç, kayın ağacı.

Koku ağacı : Öd ağacı.

Kol ağacı : Çatılara yatay olarak konan büyük ağaç.

Kola ağacı : Kakaogiller (Sterculiaceae) familyasından, 12 m kadar boylanabilen, tohum kabuklarından kafein ve teobromin alkoloidleri elde edilen bitkiler.

Kücü ağacı : Dokuma tezgâhlarında arış ipliklerini açıp kapayan tarak.

Küçü ağacı : Dokuma tezgâhlarında arış ipliklerini açıp kapayan tarak.

Lo ağacı : Loğu çekmeye yarayan tahtadan yapılmış kol.

Mahi ağacı : Evlerin çatısında köşelerden çatının ortasına doğru uzanan direklerden her biri, mahya.

Makat ağacı : Ayakkabıcıların gönleri parlatmak için kullandıkları yuvarlak değnek.

Mercan ağacı : Fasulyegillerden, sıcak ülkelerde yetişen, çiçekleri parlak kırmızı, tırmanıcı bir süs bitkisi (Erythrina)..

Mısmıl ağacı : Mürver ağacı.

Murt ağacı : Mersin ağacı.

Nar ağacı kabuğu : Punica granatum adlı ağacın gövde, kök ve kalın dallarından elde edilen ve yapısındaki alkaloitler, şeritleri hareketsiz kılmak veya öldürmek için kullanılan nar ağacının kabuğu.

Örek ağacı : Beşiğin üstündeki örtüyü sıkıştırmaya yarayan uzun ağaç.

Pat ağacı : Üstünde odun kırılan kütük. Saklambaç oyununda sobe yapılan yer.

Sapıtma ağacı : Sine indirilen ölünün üstüne konulan aynı boyda kısa ve düzgün ağaçlar. [Bakınız: sapırtma].

Seylan tarçın ağacı : Defnegiller (Lauraceae) familyasından, 7-10 m kadar boyunda, sert yapraklı, sarı, beyaz çiçekli, gövde ve dal kabukları baharat olarak kullanılan bir tür.

Sinsin ağacı : Odunun ateşi uzun müddet sönmeyen bir ağaç.

Solunum ağacı : Deniz hıyarlarında anüsün içinden vücut boşluğuna uzanan ve dallı bir yapı gösteren solunum sistemi. Su, bu yapının içine çekilir ve dışarı atılırken gaz alış verişi yapılır. [Bakınız: su akciğeri].

Soy ağacı : Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelge, hayat ağacı, soy kütüğü, şecere. Bir bireyin soyunu, geçmişten bugüne kadar gösteren çizelge.

Su ağacı : Uçlarına bakraç takılarak omuzda taşınan ağaç.

Sulfata ağacı : Okaliptüs ağacı.

Sürütme ağacı : 1.Yapıların damlarını örtmekte kullanılan ağaç. 2.Hayvanlara sürükletilen küçük ağaçlar.

Süt ağacı : Isırgangillerden, Güney Amerika ormanlarında yetişen, sütlü öz suyu çok olan bitki (Galactodendron)..

Şahra ağacı : Ekin saplarını taşımak için semer üstüne takılan ağaç.

Şimşir ağacı : Yaprak ve kabuklarında çok acı birçok alkaloit, uçucu yağ, reçineli bileşikler, tanen içeren, yaprakları sürgüt ve köklerinin kabuğu terletici olarak acı olması nedeniyle sindirimi kolaylaştırmak için kullanılabilen ayrıca dekoksiyon durumunda (% 4-5) terletici, kan temizleyici, hafifi sürgüt ve safra salgısını artırıcı olarak kullanılan, şimşirgiller familyasından yaprakları dökülmeyen cüce bir ağaç.

Şimşir ağacıgiller : Bir ya da iki evcikli, her dem yeşil, yaprakları almaşlı ya da karşılıklı, çanak yaprakları dörtlü ve tabanda birleşik, taç yaprakları olmayan, ovaryum üst durumlu, lokukusit kapsül tipi meyveleri olan, ülkemizde 1 cins ve 2 türle temsil edilen, ağaç, çalı nadiren de otsu bitkiler.

Tahıl ağacı : Ekin sapı.

Tapan ağacı : Eşiğin altına uzatılan kalın ağaç.

Tenhel ağacı : Defne ağacı.

Ton ağacı : Yapımında kullanıldığı çalgı aletine öz yankısal yeterlilik sağlayabilecek ve bu nedenle çalgı yapımında geleneksel olarak kullanılan ağaç türlerinin genel adı.

Toz ağacı : Denize düşen zamklarının-dalgalarla dövüle dövüle kehruba olduğu söylenen bir ağaç.

Üstün ağacı : Üzerine binanın çatısı oturtulan büyük direk.

Üvez ağacı : Kara ağaç.

Vizilik ağacı : Sabanı oka bağlayan ağaç.

Vuran ağacı : Tavan silmekte kullanılan, ucuna bez takılmış uzun sopa.

Yaşam ağacı : Yaşamın yenilenmesini, ölümsüzlüğü ve verimliliği simgeleyen; insanla yaşamı arasındaki ilişkiyi gösteren efsane ağacı, a. bk. dünya ağacı. Toplumlar arası yaygın bir inanca göre, üzerinde yaz kış yemyeşil yapraklar, açılmış çiçekler, olgun yemişler bulunan ve yemişlerini yiyenlere ölümsüzlük veren ulu ağaç. karşılığı kutsal ağaç.

Yungu ağacı : Yuvak taşını çekmek için deliğinden geçirilen çatal ağaç.

Yurgu ağacı : Yuvak taşını çekmek için deliğinden geçirilen çatal ağaç.

Yuvak ağacı : Yuvak taşını çekmek için deliğinden geçirilen çatal ağaç.

Yuvga ağacı : Yuvak taşını çekmek için deliğinden geçirilen çatal ağaç.

Yuvgu ağacı : Yuvak taşını çekmek için deliğinden geçirilen çatal ağaç.

Yuvku ağacı : Yuvak taşını çekmek için deliğinden geçirilen çatal ağaç.

Zebra ağacı : Afrika’da yetişen, kerestesinin görüntüsü tıpkı bir zebra derisine benzer şekilde renk geçişlerine sahip olan ve bu nedenle gitar gövdesi kaplamasında veya kapak olarak sıkça kullanılan tonu parlak karakterde, orta ağırlıkta bir ağaç.

Ağacımsı : Ağaçsı.

Ağı ağacı : Zakkum.

Amber ağacı : Baklagillerden, akasya cinsi kışın yaprağını döken boylu bir çalı veya birkaç metre boylanabilen dikenli küçük bir ağaç (Acacia farneciana).

Aselbent ağacı : Tropikal bölgelerde yetişen ve gövdesinden reçine elde edilen ağaç.

Avize ağacı : Zambakgillerden, Amerika'dan dünyanın her yanına yayılmış olan, avize biçiminde sarkık, iri ve beyaz çiçekli bir süs ağacı (Yucca glosiosa).

Badem ağacı : Gülgillerden, 6-8 metre yükseklikte, ilkbaharda beyaz ve pembe renkli çiçekler açan bir tür ağaç, badem (Amygdalus communis ve Prunus amygdalus).

Ban ağacı : Asya'nın tropik bölgelerinde ve Afrika'nın kuzeyinde yetişen, yaprakları telek damarlı, çiçekleri salkım durumunda, meyvesinden kokusuz bir yağ elde edilen ağaç (Moringa oleifera). Sepetçi söğüdü.

Bilader ağacı : Amerikan elması.

Çubuk ağacı : Sütleğengillerden, içi delik olan, dalları çubuk gibi kullanılan bir ağaççık (Mabea).

Dantel ağacı : Dulaptal otugillerden, Antil Adaları'nda yetişen, sünger gibi kullanılan, kabuk lifleri dantele benzeyen bir ağaç (Lagetta).

Demir ağacı : İki çeneklilerden, ana yurdu Avustralya olan bir veya iki evcikli bir ağaç (Casuarina).

Ekmek ağacı : Dutgillerden, sıcak ülkelerde yetişen, bol meyve veren, yaprakları beş veya yedi parçalı, çiçekleri küçük bir ağaç (Artocarpus incisa). Bu ağacın kavun büyüklüğünde, esmer sarı renkli, beyaz etli ve biraz unlu olan meyvesi.

Günlük ağacı : Ülkemizde Muğla ilinde yetişen, 20 metre yüksekliğe erişebilen, çınar görünüşünde bir ağaç, sığla (Liquidambar orientalis).

Hint yağı ağacı : İki çeneklilerden, tropik bölgelerde, 5 metre yüksekliğe ulaşabilen, bir veya çok yıllık, kene görünümündeki tohumlarından zehirli yağ elde edilen bir bitki, kene otu, kene ağacı, Hint baklası (Ricinus communa).

Hurma ağacı : Palmiyegillerin eski çağlardan beri Kuzey Afrika'da kültürü yapılan, gövdesi uzun, yaprakları büyük ve dikenli bir ağaç (Phoenix dactylifera).

İdris ağacı : Gülgillerden, Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde yüksek yerlerde yetişen, boyu 10 metreye ulaşabilen bir tür ağaç, kokulu kiraz, mahlep (Prunus mahaleb).

İğ ağacı : Ana yurdu Asya'nın dağlık bölgeleri olan, bazı türlerinde yaprakları kışın dökülen, odunu tornacılık ve kaplamacılıkta kullanılan, kömürü ile kara kalem resim yapılmış olan küçük bir ağaç (Euonymus).

İpek ağacı : Ekvatoral bölgelerde yetişen, kerestesi ipek görünüşünde, sarı parıltılı, değerli bir mobilya ağacı, ipek gülü, gülibrişim (Periploca).

Kafur ağacı : Defnegillerden, Uzak Doğu'da yetişen, kâfur elde edilen ağaç (Cinnamonum camphora).

Kağıt ağacı : Kâğıt dutu.

Kandıra ağacı : Mine çiçeğigillerden, güzel kokulu bir süs bitkisi (Lipia citriodora).

Karayemiş ağacı : Taflan.

Kardeşkanı ağacı : Baklagillerden, en çok Asya'nın sıcak bölgelerinde yetişen bir ağaç (Draceane draco).

Kartal ağacı : Dulaptal otugillerden, Hindistan'da yetişen, odunu öd ağacı gibi kokan bir ağaç.

Katran ağacı : Toroslarda yetişen bir tür sedir (Cedrus libani).

Kauçuk ağacı : Kauçuk.

Kene ağacı : Hint yağı ağacı.

Kına ağacı : İki çeneklilerden, tropikal bölgelerde yetişen, kurutulmuş yapraklarından kına elde edilen, beyaz çiçekli, küçük bir ağaç (Lawsonia inermis).

Kısmet ağacı : Bütün sıcak ülkelerde sık rastlanan tırmanıcı ve iri gövdeli ağaç (Clerodendron).

Lale ağacı : Manolyagillerden, ana yurdu Güney Amerika olan, çiçekleri laleye benzeyen bir süs ağacı (Liriodendron tulipifera).

Lastik ağacı : Kauçuk.

Mabet ağacı : Dünyadaki tohumlu bitkilerin en eskisi ve yaşlısı olup yaşayan fosil olarak adlandırılan, 30-40 metre boyunda 2-3 metre çapında, sonbaharda altın sarısı yapraklarıyla dekoratif bir görünüm sergileyen, dona ve hava kirliliğine karşı dayanıklı bir süs ağacı, Çin çamı (Ginkgo biloba).

Mantar ağacı : Turunçgillerden, kerestesi çok gözenekli, süngerimsi, açık sarı renkli bir ağaç (Phelloderidron amurerıse).

Maya ağacı : Meyvelerinden yemek yağı çıkarılan bir tür hurma ağacı (Elaels).

Mersin ağacı : Mersin.

Meyve ağacı : Meyve veren ağaç.

Mum ağacı : Sıcak ülkeler ile Kuzey ve Batı Avrupa'da yetişen bir tür mum palmiyesi (Myrica cerifera).

Noel ağacı : Noel yortusunda Hristiyanların mumlarla ve oyuncaklarla süsledikleri küçük çam ağacı. Gemilerde çeşitli anlamlar taşıyan ışıklı işaretlerin topluca sıralandığı direk.

Oya ağacı : Doğal olarak Çin ve Japonya'da yetişen, en çok 6-7 metre boyunda, gövde kabuğu kavlar hâlinde dökülen, çiçekleri kırmızı, beyaz veya lavanta renginde, dekoratif amaçlı olarak yetiştirilen bir ağaç, Hint leylağı (Lagerstromeia indica).

Öd ağacı : Dulaptal otugillerden, tropik bölgelerde yetişen, dinî törenlerde yakılan ve yanarken güzel koku veren, odunu ve kabuğu hoş kokulu bir ağaç, öd (II) (Aquilaria agallocha).

Özek ağacı : Hayvanların çektiği arabalarda ön ve arka dingili birbirine bağlayan uzun tahta.

Papaya ağacı : Amerika'nın sıcak bölgelerine özgü, sarı, kavuna benzer bir tür meyvesi olan ağaç, papaya (Carica papaya).

Paşa ağacı : Kerestesi açık sarı veya yeşilimsi renkte, iri gözenekli, genellikle kaplama olarak kullanılan değerli bir mobilya ağacı.

Pelesenk ağacı : Kızıldeniz'in Afrika ve Asya kıyılarında yetişen ve kışın yapraklarını dökmeyen, değerli kerestesi kahverengi, mor veya esmer hatta vişneçürüğü olabilen, doğramacılıkta kullanılan bir ağaç (Commiphora opobalsamum).

Peygamber ağacı : Yabani kimyongillerden, Antil Adaları'nda ve Venezuela'da yetişen, 10-15 metre yüksekliğinde, kışın yapraklarını dökmeyen, reçinesinden gayakol çıkarılan bir ağaç (Guaiacum of cicinale).

Peynir ağacı : Ebegümecigillerden, tropikal bölgelerde yetişen, kozalarında kısa lifli pamuk bulunan ağaç (Bombax criodendron).

Porsuk ağacı : Porsukgillerden, yaprakları iğne biçiminde, kışın yapraklarını dökmeyen bir orman ve süs ağacı (Taxus baccata).

Sabun ağacı : Öz suyu köpüren ağaç (Sapindaceae).

Sakız ağacı : Antep fıstığıgillerden, kışın yaprak dökmeyen, meyvesi üzümsü ve yağlı, bodur bir ağaç (Pistacia lentiscus).

Salkım ağacı : Akasya.

Sandal ağacı : Koca yemiş.

Sapot ağacı : Sapotgillerin örnek bitkisi olan, lezzetli meyvesi ve sakız yapımında kullanılan sütlü salgısı için sıcak ülkelerde yetiştirilen bir ağaç (Achras sapota).

Servi ağacı : Servi.

Sıtma ağacı : Okaliptus.

Şeker ağacı : Vatanı Doğu Asya olup Güneydoğu Anadolu'da da yetişen, yeşilimsi, beyaz çiçekli bir ağaç (Hovenia dulcis).

Tespih ağacı : Tespih ağacıgillerden, Hindistan'da ve Avrupa'nın sıcak bölgelerinde yetişen, meyvesi zehirli, kabukları ateş düşürücü bir ağaç, tespih çalısı, Çin leylağı (Melia azedarach).

Tespih ağacıgiller : İki çeneklilerden, tespih ağacı ve maun ağacı ile benzer cinsleri içine alan bir bitki familyası.

Tik ağacı : Çift çeneklilerden, kaplamada kerestesinden yararlanılan, doğal rengi sarı, zamanla havada kendiliğinden koyulaşan bir sıcak iklim ağacı (Tectona grandis). Bu ağacın tahtasından yapılan.

Yakı ağacı : Kabukları yakı olarak kullanılan defne türünden bir ağaç (Daphne quidium).

Yalancı öd ağacı : Kalembek.

Zamk ağacı : Akasya, mimoza gibi zamk veya reçineli zamka benzeyen maddeler veren okaliptus, zamk akasyası.

Diğer dillerde Ağaca tapınma anlamı nedir?

İngilizce'de Ağaca tapınma ne demek ? : tree cult