Aşağılanma nedir, Aşağılanma ne demek

  • Aşağılanmak durumu, tezellül

"Aşağılanma" ile ilgili cümleler

  • "Değer yargılarımızı her an, hiç durmamacasına yeniden ölçüp biçmek zorunluluğumuz, işte bu aşağılanma sorunundan kaynaklanıyor." - S. İleri

Aşağılanma ile ilgili Cümleler

  • Ne kötü bir oyun ne kötü bir aşağılanma ne kötü bir tutumla karşılaşma size acıyorum.
  • Hayatım boyunca hiç bu kadar aşağılanmadım.
  • Herkesin önünde aşağılanmak insanı üzer mi?
  • O, aşağılanmasına kızdı.
  • İtibarını kaybetmek aşağılanmak anlamına gelir.
  • Hiç bu kadar aşağılanmadım.

Aşağılanma anlamı, tanımı:

Aşağılanmak : Aşağılık duruma düşürülmek.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Tezellül : Aşağılanma.