Abortus nedir, Abortus ne demek

Abortus; Veteriner alanında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Yavru atma.

Abortus hakkında bilgiler

Düşük veya abortus dölütün anne bedeninin dışında yaşayacak olgunluğa erişmeden bedenden atılmasıdır. 20. gebelik haftasından önce veya 500 gramdan küçük gebelik kayıpları için düşük terimi kullanılır. Bu değerlerin üstündeki gebelik kayıpları için ise ölü doğum veya prematür doğum terimleri kullanılır. Gebeliğin ilk aylarında sık rastlanan apansız düşüklerin nedeni, çoğunlukla dölütteki ciddi sakatlıklar ve kromozom bozukluklarıdır. Yinelenen düşükler, yani bir kadının üst üste düşük yapması, genellikle ya ölüme yol açan kalıtımsal bir uyumsuzluğun ya da annenin üreme organlarındaki bir bozukluğun belirtisidir. Bunların dışında, istenmeyen bir gebelikten kurtulmak için herhangi bir araçla dölütün canlılığına son vermeye ya da dölütün atılmasını sağlayan zehirleyici ilaçlarla gebeliğe son vermeye "zorla düşük" adı verilir; kadının sağlığı açısından ciddi iltihaplara, hatta ölüme yol açabilir. Gene aynı neden ve amaçlarla dölütün hastanede cerrahi girişimle alınmasıysa "kürtaj" diye adlandırılır. Dölüt, gebeliğin ilk aylarında kolayca ve tehlikesizce alınabilir. Ama 13. haftadan sonra, işlem güçleşir ve tehlikesi artar. Abortus; paraziter, bakteriyel ve viral ateşli veya tüm enfeksiyonlar gibi çeşitli sebeplerle meydana gelebilir. İnsanlarda daha fiziksel zorlamalardan sonra da şekillenir. Listerioz, bruselloz gibi ateşli enfeksiyonlarda abort görülebilmektedir. Bilhassa bu tip bakteriler yavrunun uterusta bağını sağlayan kotiledonlara yerleşip o bölgede kopmalara neden olarak aborta sebeb olabilirler. İneklerde görülen bulaşıcı düşük gibi olaylar, çiftçilerin büyük zarara girmesine yol açabilir. Bazı hayvanlar, örneğin tavşanlar, yaşayabilecek nitelikte olmayan dölütleri düşük yaparak bedenden atacakları yerde, yeniden özümleyebilir, özellikle besin eksikliği vb. durumlarda, bu doğal kontrol yöntemine başvururlar.

 

Abortus tanımı, anlamı

Abort : Yavru atma

Abortus immaturus : Yavru atma.

Atların viral abortusu : Gebe kısraklarda gebeliğin son 3 ayında yavru atmaya, dölütün vücut boşluklarında sıvı birikimi, yaygın sarılık ve akciğer ödemiyle belirgin viral enfeksiyon.

Brucella abortus : Sığırlarda ve insanlarda brusellozis hastalığına neden olan bakteri türü. Sığırlar saklayıcı konakçılardır, Bang basili.

Enfeksiyöz abortus : Enfeksiyöz yavru atma.

Epizootik sığır abortusu : Sığırlarda yavru atmayla sonuçlanan, muhtemelen Chlamydia psittaci serotip-1 tarafından oluşturulan, kenelerle bulaştırılan, atık dölütte yaygın peteşiyal kanamalar, granülomlu karaciğer yangısı ve asitesle belirgin enfeksiyon, klamidiya enfeksiyonu, sığırların epizootik abortusu.

Koyunların enzootik abortusu : Chlamydia psittaci’nin koyunlarda oluşturduğu doğum öncesi döl yatağı enfeksiyonları nedeniyle, gebeliğin son 1/3’lük döneminde yavru atma, ölü doğum ve zayıf yavru doğumuyla belirgin kronik enfeksiyon, klamidiya enfeksiyonu.

 

Salmonella abortus equi : Kısraklarda yavru atmaya neden olan salmonella türü.

Salmonella abortus ovis : Koyunlarda yavru atmaya neden olan salmonella türü.

Sığırların epizootik abortusu : Epizootik sığır abortusu.

Kromozom bozuklukları : Genetik maddenin delesyonu, kopyalanması ya da yeniden düzenlenmesi esnasında ortaya çıkan kromozom içinde ya da kromozomlar arasındaki anormallikler. Kromozom aberasyonu, kromozom anormallikleri.

Üreme organları : Organizmada üreme görevi için birlikte oluşmuş organlar bütünü.

Prematür doğum : Erken doğum.

Görülebilmek : Görülme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Görülebilme : Görülebilmek işi.

Zehirleyici : Zehirlenmeye neden olan, intoksikan. Zehirlenme yapan herhangi bir madde.

Enfeksiyon : Organizmada hastalığa yol açan mikrop, virüs, parazit vb. etkenlerin genel veya yerel gelişmesi, yayılması.

Tehlikesiz : Tehlikesi olmayan.

Çoğunlukla : Çoğunluğa dayanılarak, ekseriyetle. Genellikle.

Kalıtımsal : Soydan geçme, soydan kalma, kalıtımla ilgili, kalıtsal, irsî. Ana babadan çocuklara genler aracılığıyla geçen (özellik, hastalık vb.).

Diğer dillerde Abortif transdüksiyon anlamı nedir?

İngilizce'de Abortif transdüksiyon ne demek ? : abortive transduction