Addison disease türkçesi Addison disease nedir

  • Böbrek üstü bezlerinden kortikosteroitlerin hiç salgılanmaması ya da az salgılanması sebebiyle deri pigmentasyonunun arttığı bir hastalık.
  • Birincil hipoadrenokortisizm.
  • Addison hastalığı.
  • Tunç hastalığı.
  • Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır.

Addison disease ingilizcede ne demek, Addison disease nerede nasıl kullanılır?

Addison : Batı virginia eyaletinde yerleşim yeri. Vermont eyaletinde yerleşim yeri. Maine eyaletinde yerleşim yeri. Teksas eyaletinde şehir. New york eyaletinde yerleşim yeri. İllinois eyaletinde yerleşim yeri. Bir soyadı. Pensilvanya eyaletinde yerleşim yeri. Wisconsin eyaletinde yerleşim yeri. Soyisim.

Disease : İllet. Dert. Hastalık. Çeşitli dış faktörlerin etkisi sonucu vücudun bir bölümü veya tamamında normal fonksiyonun bozulması durumu. Lyme hastalığı. Maraz. Rahatsızlık. Nedeni, vücutta oluşturduğu değişimleri ve iyileşme olanağı bilinen veya bilinmeyen, karakteristik belirtiler ve bulgular dizisiyle kendini gösteren vücudun herhangi bir bölümü, organ veya sisteminin normal yapısı ve işlevlerinin kesilmesi veya sapması, sayrılık, maraz, rahatsızlık, hlk. illet, kem, morbus, toga. Sayrılık.

Addisons disease : Birincil hipoadrenokortisizm. Addisonhastalığı.

Acute disease : Akut hastalık. Ciddi hastalık.

 

Aftermath disease : Çayır amfizemi. İkinci ürün çayır hastalığı.

Akabane virus disease : Bunyaviridae ailesinde, bünyavirüs cinsinde yer alan ve sokucu sineklerle taşınan bir virüsün inek, keçi ve koyunlarda gebelik döneminde enfeksiyonlara neden olarak yavru atmaya veya nöral tüpün kapanmasının engellenmesi sonucu artrogripozis veya hidranensefaliyle belirgin yapılış bozukluklarına neden olan viral bir hastalık, akabane hastalığı, doğuştan artrogripozis-hidranensefali sendromu, sığırların enzootik artrogripozisi. Akabane virüs hastalığı.

İngilizce Addison disease Türkçe anlamı, Addison disease eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Addison disease ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Hypoadrenocorticism : Böbrek üstü bezi kabuğundan yetersiz miktarda hormon salgılanması. klinik bulgulara köpek dışındaki hayvanlarda nadiren rastlanır. birincil hipoadrenokortisizm. ikincil hipoadrenokortisizm. Böbreküstü bezi yetmezliği. Adrenal korteksi salgısının anormal derecede azalmış bulunması hali. Hipoadrenokortisizm.

Addisons disease : Addisonhastalığı.

Primary hypoadrenocorticism : Daha çok genç ve orta yaşlı dişi köpeklerde, böbrek üstü bezi kabuğununmuhtemelen immün aracılı sebeplerle yıkımı ve kabuğunbelirgin atrofisi sonucu tüm kortikosteroitlerin yetersiz veya hiç salgılanmamasından kaynaklanan, hiperkalemi, hipotansiyon, halsizlik, hemokonsantrasyon, ishal, hipoglisemi, deride pigmentasyon artışı sonucu derinin bronzlaşarak tunç veya esmer bir görünüm almasıyla belirgin bir iç salgı bezi hastalığı, addison hastalığı, tunç hastalığı, immün aracılı hipoadrenokortisizm.

Hypoadrenalism : Adrenalin yetersizliği. Böbrek üstü bezi aktivitesinin azalması. Böbreküstü bezi yetmezliği. Adrenal aktivite azalması. Böbrek üstü bezi yetmezliği. Hipoadrenalizm. Adrenalin azlığı.

Immune mediated hypoadrenocorticism : İmmün aracılı hipoadrenokortisizm.