Addisons disease türkçesi Addisons disease nedir

Addisons disease ingilizcede ne demek, Addisons disease nerede nasıl kullanılır?

Disease : Dert. Çeşitli dış faktörlerin etkisi sonucu vücudun bir bölümü veya tamamında normal fonksiyonun bozulması durumu. İllet. Hastalık. Sayrılık. Nedeni, vücutta oluşturduğu değişimleri ve iyileşme olanağı bilinen veya bilinmeyen, karakteristik belirtiler ve bulgular dizisiyle kendini gösteren vücudun herhangi bir bölümü, organ veya sisteminin normal yapısı ve işlevlerinin kesilmesi veya sapması, sayrılık, maraz, rahatsızlık, hlk. illet, kem, morbus, toga. Lyme hastalığı. Maraz. Rahatsızlık.

Acute disease : Akut hastalık. Ciddi hastalık.

Addison disease : Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Böbrek üstü bezlerinden kortikosteroitlerin hiç salgılanmaması ya da az salgılanması sebebiyle deri pigmentasyonunun arttığı bir hastalık. Addison hastalığı. Birincil hipoadrenokortisizm. Tunç hastalığı.

Aftermath disease : İkinci ürün çayır hastalığı. Çayır amfizemi.

Akabane virus disease : Akabane virüs hastalığı. Bunyaviridae ailesinde, bünyavirüs cinsinde yer alan ve sokucu sineklerle taşınan bir virüsün inek, keçi ve koyunlarda gebelik döneminde enfeksiyonlara neden olarak yavru atmaya veya nöral tüpün kapanmasının engellenmesi sonucu artrogripozis veya hidranensefaliyle belirgin yapılış bozukluklarına neden olan viral bir hastalık, akabane hastalığı, doğuştan artrogripozis-hidranensefali sendromu, sığırların enzootik artrogripozisi.

 

Aleutian mink disease : Vizonların aleutian hastalığı. Aleutian vizonlarının hastalığı. Vizonların kronik seyirli, hipergamaglobulinemi, sürekli viremi, immün aracılı damar yangısı ve glomeruluslarda patolojik değişimlerle, klinik olarak; anemi, düşkünlük, üreme yetersizliği ve böbrek yetmezliğiyle belirgin, kökenini batı alaska’da aleutian adalarından alan, mavi renkli vizonlarda çok daha sıklıkla görülen parvoviridae ailesinden bir virüs tarafından oluşturulan hastalık, vizonların aleutian hastalığı, plazmasitozis.

İngilizce Addisons disease Türkçe anlamı, Addisons disease eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Addisons disease ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

A crochordon : Akrokordon. Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom.

A amplitude mod : A-mod görüntü. Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır.

Primary hypoadrenocorticism : Daha çok genç ve orta yaşlı dişi köpeklerde, böbrek üstü bezi kabuğununmuhtemelen immün aracılı sebeplerle yıkımı ve kabuğunbelirgin atrofisi sonucu tüm kortikosteroitlerin yetersiz veya hiç salgılanmamasından kaynaklanan, hiperkalemi, hipotansiyon, halsizlik, hemokonsantrasyon, ishal, hipoglisemi, deride pigmentasyon artışı sonucu derinin bronzlaşarak tunç veya esmer bir görünüm almasıyla belirgin bir iç salgı bezi hastalığı, addison hastalığı, tunç hastalığı, immün aracılı hipoadrenokortisizm.

 

A clay : Beyaz kil. Sindirim kanalındaki zehirleri ve vitaminleri yüzeyde tutarak emilimlerini önleyen ve bağırsak duvarını kaplayarak koruyucu bir tabaka oluşturan doğal alüminyum silikat bileşiği, kaolin.

Abaxial : Aks kemiği dışında. Eksen dışı. Eksenden uzak. Eksendışı. Eksenden uzak, eksen dışı. Eksenden uzakta bulunan (biyoloji terimi). Abaksiyal.

Immune mediated hypoadrenocorticism : İmmün aracılı hipoadrenokortisizm.

A c deformity : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c kusuru.

Abdominal fat necrosis : [#karın Karın yağı nekrozu]. Karın içi yağ nekrozu.

Addison disease : Böbrek üstü bezlerinden kortikosteroitlerin hiç salgılanmaması ya da az salgılanması sebebiyle deri pigmentasyonunun arttığı bir hastalık. Addison hastalığı. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Tunç hastalığı.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

Addisons disease synonyms : abdomen, abamectin, a dna, abdominal pain, abattoir, abdominal palpation, abdominal ovariectomy, abdominal distention, a band.